Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir ietekmīgākā un lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. Jau vairāk nekā 30 gadus pārstāvam darba devēju intereses sociālajā dialogā ar valsti un arodbiedrībām, konsultējot un rekomendējot rīcības, kas var palīdzēt uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un līdz ar to arī sabiedrības izaugsmei.

Jaunais zīmols iezīmē jaunu posmu mūsu darbībā, kurā saglabājam vērtības, modernizējam procesus un tiecamies uz rezultātiem.

Izvēlētās jaunā logo pamatkrāsas akcentē LDDK darbības jomas. Karmīnsarkanais kā Latvijas krāsa un saikne ar valsti un tās uzņēmējdarbības vidi. Tumši zilais atspoguļo līderību, kompetenci, godprātību un atbildību. Spēcīga uzņēmējdarbības vide, kas veicina cilvēkkapitāla attīstību, nozīmē spēcīgu un uz izaugsmi orientētu ekonomiku. Gaišais tirkīza zilais kā darba devēju tonis, kas sniedz enerģiju un līdzsvaro, un gaiši zilais kā konfederācijas tonis, kas simbolizē atvērtību, biedru saliedētību un sadarbību ceļā uz racionāliem risinājumiem.

Līdz šim izmantotā Latvijas ģerboņa lauva ir saglabāta arī jaunajā zīmolā, stāstot par organizācijas gadu laikā uzkrāto pieredzi, kā arī spēku, gudrību un līderību, kas piemīt uzņēmējiem.

Mēs turpināsim stiprināt Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot tās konkurētspēju un izaugsmi kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī. Vienlaikus pāreja uz jauno zīmolu simbolizē arī mainītu, uzlabotu pieeju LDDK darbībā, akcentējot uzņēmējiem un valstī aktuālās jomas – talantīgu profesionāļu kaldināšana, piesaiste un noturēšana Latvijā, birokrātijas mazināšana, nodokļu vides sakārtošana, inovāciju veicināšana, ilgtspēja, starptautiskā sadarbība un konkurētspēja.

Logotipa izmantošana jāsaskaņo ar LDDK sabiedrisko attiecību vadītāju, sūtot pieteikumu uz e-pastu [email protected]