Jaunumi

Tikšanās ar uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm Daugavpilī

2. Jūlijs, 2019

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītājas Jolantas Vjakses tikšanās ar uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm. Laiks: 2019.gada 4.jūlijs, plkst.11.00

Vieta: Daugavpils Būvniecības tehnikums, Jātnieku iela 87, Daugavpils.