Normatīvo aktu projektu analīze

LDDK izvērtē topošos nacionālos un ES politikas plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus.

Eksperti analizē un prognozē to ietekmi uz uzņēmumu izdevumiem  normatīvā akta prasību ieviešanai, uzņēmuma produkcijas kvalitāti un konkurētspēju, reģionālo attīstību, nodarbinātības situāciju un darbaspēka pieejamību un kvalitāti, kā arī uz uzņēmējdarbības vidi kopumā.

LDDK  normatīvo aktu projektu izstrādātājiem sniedz atzinumus, lai nodrošinātu darba devēju interesēm labvēlīgu normatīvo regulējumu.

Eksperti:

Pēteris Leiškalns
Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts
Jānis Hermanis
Finanšu un nodokļu eksperts
Jānis Pumpiņš
Jurists, darba tiesību eksperts
Inese Stepiņa
Ģenerāldirektora vietniece starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu vadības jautājumos; starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte; Projekta "SOCIĀLAIS DIALOGS ATVESEĻOŠANAI LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJĀ" galvenā koordinatora kontaktpersona (Project Primary Coordinator Contact)
Laima Beroza
Darba aizsardzības eksperte
Sintija Siliņa
Nozaru eksperte
Rihards Blese
Izglītības un nodarbinātības eksperts