Cilvēki

Vitālijs Gavrilovs

LDDK prezidents, SIA "Ladeko"

Aiva Vīksna

LDDK viceprezidente, SIA Lietišķās informācijas dienesta valdes priekšsēdētāja

Juris Binde

LDDK viceprezidents, SIA Latvijas Mobilais Telefons prezidents

Uldis Biķis

LDDK viceprezidents, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs

Māris Kleinbergs

LDDK viceprezidents, VAS «Latvijas dzelzceļš» valdes priekšsēdētājs

Aldis Baumanis

LDDK viceprezidents, Biznesa augstskolas "Turība" rektors

Normunds Bergs

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija prezidents

Roberts Strīpnieks

AS „Latvijas Valsts meži” prezidents

Jevgēnijs Kalējs

Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs

Ināra Pētersone

Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore

Guntars Baļčūns

AS Latvenergo valdes priekšsēdētājs

Uldis Tatarčuks

SIA Tet izpilddirektora p.i., valdes priekšsēdētājs

Imants Kanaška

Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Arkādijs Suškins

Cēsu uzņēmēju kluba valdes priekšsēdētājs

Gints Miķelsons

Biedrības Latvijas Būvuzņēmēju partnerība vadītājs

Inese Stepiņa

Ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu vadības jautājumos; starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte

Ilona Kiukucāne

Ģenerāldirektores vietniece politikas plānošanas un administratīvajos jautājumos, politikas plānošanas dokumentu eksperte, pārstāve BUSINESSEUROPE

Rihards Blese

Izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs; Nacionālais NEP koordinators

Anita Līce

Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja; Ilgstošā prombūtnē

Ineta Jasmane

Semināru un apmācību koordinatore, Nozaru ekspertu padomju koordinatore (Drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika)

Žanna Macko

ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei” vadītāja

Daiga Bukonte

Nozaru ekspertu padomju koordinators (drukas un mediju tehnoloģijas, enerģētika, kokrūpniecība, uzņēmējdarbība)

Anda Būmane

Nozaru ekspertu padomju koordinatore (būvniecība, uzņēmējdarbība, kokrūpniecība)

Gunta Beperščaite

Nozaru ekspertu padomju koordinatore (ķīmija, metālapstrāde un mašīnbūve, enerģētika)

Anete Jekuma

Nozaru ekspertu padomju koordinatore (tūrisms un skaistumkopšana, tekstilizstrādājumu ražošana, EIKT))

Jolanta Vjakse

Projekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Sanita Bērziņa

Apakšprojekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Andrejs Bušenko

Apakšprojekta vadītājs ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Daiga Krūmiņa

Rīgas reģiona koordinatore darbam ar Kandavas lauksaimniecības tehnikumu, Ogres Valsts tehnikumu, Rīgas 3.arodskolu, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu, Rīgas Tehnisko koledžu, Rīgas Valsts tehnikumu, Rīgas Celtniecības koledžu

Sandra Ģeida

Rīgas reģiona koordinatore darbam ar Olaines mehānikas un tehnoloģiju koledžu, Rīgas tirdzniecības un profesionālo vidusskolu, Rīgas stila un modes tehnikumu, Rīgas tūrisma un radošo industriju tehnikumu, Bulduru dārzkopības tehnikumu, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu, Jūrmalas profesionālo vidusskolu

Maija Muceniece

NEP koordinatore darba vidē balstītu mācību jautājumos Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarēs; Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarēs; Tūrisma un skaistumkopšanas nozarēs; Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozarēs

Janīna Apsīte

Nozaru ekspertu padomju koordinatore darba vidē balstītu (DVB) mācību jautājumos Būvniecības nozarēs; Kokrūpniecības nozarēs; Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozarēs (ķīmija, farmācija, biotehnoloģijas, vide); Transporta un loģistikas nozarēs

Inga Avota

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP koordinatore DVB mācību jautājumos

Ieva Bečere

Drukas un mediju tehnoloģijas NEP koordinatore DVB mācību jautājumos

Andis Lejiņš

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību NEP koordinators DVB mācību jautājumos

Dace Āriņa

Finansiste ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Inna Ostele

Grāmatvede ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Anna Pavlina

Ilgstošā prombūtnē Finansista asistente ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Agris Derkevics

Darba tiesību un darba aizsardzības eksperts Ventspilī