Jaunumi

Darba vidē balstītas mācības un prakses – uzņēmējiem iespēja mācīt savus nākamos kolēģus

30. Decembris, 2021

Kā viss sākās?

Latvijas Darba devēju konfederācijai jau vairāku desmitu gadu garumā jādzird, ka uzņēmēji nav apmierināti ar profesionālo skolu audzēkņu/absolventu prasmēm, jādzird uzņēmumu pārmetumi profesionālajām skolām, ka tajās audzēkņiem nemāca tās teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas darba  devējiem.

Kāpēc mēs to darām?

Jā, tā tiešām ir problēma, ja tā ir problēma, tad jārisina, nevis tikai jākonstatē fakts. LDDK apkopoja to profesionālo skolu pieredzi, kuras bija izmēģinājušas citās valstīs redzēto pieeju, kā var īstenot darba vidē balstītas mācības, aptaujāja uzņēmumus un uzzināja to viedokļus, kā tad uzņēmumi redzētu šāda veida mācības, un sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, uzņēmējiem, arodbiedrību pārstāvjiem 2016.gadā tika izveidoti noteikumi par darba vidē balstītu mācību īstenošanu Latvijā profesionālajā izglītībā.

Līdz ar to LDDK ir apkopojuši vairāku nozaru viedokļus, kā uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti – uzņēmēji tiek iesaistīti programmu izstrādē, piedalās eksāmenu norisē un vērtēšanā. Nākamais loģiskais solis ir darba devēju dalība mācību procesā savos uzņēmumos, mācot audzēkņiem tās profesiju prasmes, kuras nepieciešamas esošajā ātri mainīgajā ekonomikā.

Kā viss notika?

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 2016.gadā izstrādāja projekta pieteikumu, lai saņemtu līdzfinansējumu no Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansējumu.

2017.gadā projekta pieteikums tika apstiprināts un LDDK  ir uzsākusi projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Sociālais fonds un Valsts budžets.

LDDK projektu īsteno sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm (PII) un uzņēmumiem. Projektā iesaistījušās 37 profesionālās skolas un 2853 uzņēmumi. Uzņēmumi ir gan lielie, gan mazie vidējie komersanti, arī individuālā darba veicēji un zemnieku saimniecības. Jebkuram uzņēmējam, kuram nav nodokļu parādi, ir iespēja kļūt par projekta sadarbības partneri.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.

Profesionālās skolas – projekta sadarbības partneri: Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepājas Valsts tehnikums, Saldus tehnikums, Ventspils tehnikums, Liepājas Jūrniecības koledža, Daugavpils Būvniecības tehnikums, Daugavpils tehnikums, Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Rēzeknes Tehnikums, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Bulduru Dārzkopības vidusskola, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Ogres tehnikums, Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža, Rīgas 3. arodskola, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Rīgas Stila un Modes tehnikums, Rīgas Tehniskā koledža, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Rīgas Celtniecības koledža, SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola, Restorānu servisa skola, Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola, Smiltenes tehnikums, Valmieras tehnikums, Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums, Aizkraukles profesionālā vidusskola, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Jelgavas tehnikums, Jelgavas Amatu vidusskola, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā skola, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola.

Projektam ir divas daļas – viena, kurā īsteno darba vidē balstītas mācības, otra, kurā īsteno prakses. Uzņēmēji, vienojoties ar Profesionālajām izglītības iestādēm, var īstenot darba vidē balstītas mācības un saņemt finansiālu atbalstu. Kas ir darba vidē balstītas mācības? Tā ir uzņēmēja iesaiste profesionālās izglītības procesā, kad uzņēmējs un skola vienojas, kādu mācību programmas daļu – gan teorētisko, gan praktisko var īstenot uzņēmumā.

Otra projekta daļa ir prakses, kuras arī līdz šim ir īstenojuši uzņēmēji sadarbībā ar PII skolām, taču nekad uzņēmumu ieguldītais laiks, darbs un materiāli nav kompensēti.

Uzņēmējiem, kuri iesaistās projektā un īsteno darba vidē balstītas mācības, darba vidē balstītu mācību vadītājiem uzņēmumos ir jābūt ar pedagoģisko kompetenci vismaz 32 h apjomā. Līdz šim esam kopīgi ar Valsts izglītības satura centru īstenojuši apmācības ar vēl viena Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Taču redzot lielo uzņēmēju interesi, sapratām, ka jāveido e-apmācību rīks, kas būtu ērti lietojams, moderns un, protams, dotu visu nepieciešamo informāciju un  prasmes, lai uzņēmuma “meistari”, kā mēs viņus saucam, apgūtu pedagoģisko kompetenci un varētu darba vidē mācīt  profesionālo skolu audzēkņus. Ļoti atbalstoši esam bijuši no pirmās dienas  Erasmus+ projektam “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem”.

Arī mēs – SAM 8.5.1. projekta komanda piedalījāmies e-apmācību rīka testēšanā un redzējām, cik efektīvi rīku var izmantot uzņēmēji, kuri sniedza arī priekšlikumus apmācības programmas papildināšanai un precizēšanai.

Ko esam sasnieguši?

Projekta laikā  praksēs iesaistījušies 13 549 PII audzēkņi un DVB mācībās iesaistījušies 5772 PII audzēkņi. Projektā iesaistīto audzēkņu iegūtās kvalifikācijas: automehāniķis 1583, viesmīlības pakalpojumu speciālists 1318, ēdināšanas pakalpojumu speciālists 1196, datorsistēmu tehniķis 1030, frizieris-stilists 820, pavārs 732, kā arī neskaitāmi loģistikas darbinieki, būvtehniķi, elektrotehniķi, komercdarbinieki, viesnīcu pakalpojumu speciālisti, programmēšanas tehniķi, grāmatveži, mēbeļu galdnieki, foto dizaina speciālisti, mehatronisku sistēmu tehniķi un vēl daudzu citu profesiju pārstāvji.

Taču pats galvenais ieguvums ir tas, ka audzēkņi, kuri ir jau mācību laikā iesaistījušies projektā un nonākuši praksēs un DVB mācībās uzņēmumos, pēc skolas pabeigšanas 6 mēnešu laikā 71% ir Latvijas uzņēmumos kļuvuši par kolēģiem saviem prakšu uzņēmumiem (dati no VID). Tas nozīmē, ka darba vidē balstītas mācības ir pārliecinoši labākais veids kā apgūt profesiju – līdzdarbojoties skolām, uzņēmējiem, audzēkņiem, audzēkņu vecākiem.

Ceram, ka pēc e-apmācību rīka ieviešanas, darba vidē balstītās mācībās iesaistīto skaits vēl vairāk palielināsies.

Vairāk par projektu: https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/

Kontakti