Nodokļi un finanses

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) iesaistās fiskālās politikas, valsts budžeta un nodokļu jautājumu pilnveidošanā.

LDDK izskata valsts fiskālās politikas, budžeta un nodokļu politikas aktuālos jautājumus, izvērtē atbilstošo politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projkejtus, izstrādā savus priekšlikumus kā arī sniedz atzinumus.

Kontaktinformācija:

Jānis Hermanis
Finanšu un nodokļu eksperts