Korporatīvā sociālā atbildība

Kas ir Korporatīvā sociālā atbildība (KSA)?

2011. gadā Latvijas Darba devēju konfederācija izveidoja KSA platformu. Tā ir brīvprātīga rīcības filozofija un uzņēmējdarbības vērtību apliecinājums sabiedrībai, veidojot attiecības starp uzņēmējiem, uzņēmumiem un ietekmes auditorijām, kas ietver ilgtspējīgu attīstību un resursu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

KSA platforma ir galvenais KSA ekspertu forums. Tās svarīgākais uzdevums ir atvieglot ekspertu pieredzes apmaiņu un veicināt darba devēju konsolidētas KSA nostājas veidošanu, atsaucoties uz KSA memorandu, kā arī sniegt rekomendācijas publiskā sektora organizācijām, izvērtējot uzņēmumu KSA labo praksi. Platforma nodrošina KSA politikas ieviešanu vietējā, reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

 

Kas ir KSA memorands?

Memorands skaidro korporatīvās sociālās atbildības definīciju, principus, apraksta lielākās uzņēmuma ietekmes auditorijas, nosaka turpmākos izaicinājumus KSA jomā Latvijas sabiedrībai. Piemēram, palielināt to uzņēmumu skaitu, kas par savu labo praksi ziņo nacionālajā līmenī, izmantojot uzņēmuma Ilgtspējas indeksu, vai starptautiskajā līmenī pievienojoties, piemēram, ANO Globālā līguma kustībai, lai apliecinātu uzņēmuma ilgtspēju.

 

KSA memoranda atbalstītāji

Latvijas Darba devēju konfederācijaLatvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībaLatvijas Spēļu biznesa asociācija
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijaLatvijas Rektoru padome
Ekonomikas ministrijaLatvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija
Vides ministrijaIdeju partneru fonds
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijaLatvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Valsts darba inspekcijaZemkopības ministrija
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojsLabklājības ministrija
Latvijas Pašvaldību savienībaĀrlietu ministrija
Pasaules dabas fondsIzglītības un zinātnes ministrija
Sabiedrība par atklātību „Delna”Valsts ieņēmumu dienests
Latvijas Kvalitātes asociācijaPatērētāju tiesību aizsardzības centrs
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijaKonkurences padome
Latvijas Reklāmas asociācijaLatvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijaKorporatīvās atbildības un ilgtspējas institūts
Latvijas Preses izdevēju asociācijaLatvijas Cilvēktiesību centrs
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija

 

 

KSA principi Latvijā

Tiesību aktu ievērošana, uzņēmējdarbību regulējošās tiesiskās vides prasību pildīšana – nodokļu, darba attiecību, vides aizsardzības, cilvēktiesību un citu jomu tiesības:

 • Atbilstošu darba vietu radīšana, investējot ražošanas, pakalpojuma sniegšanas un cilvēku resursu attīstībā
 • Labas kvalitātes produktu un pakalpojumu piedāvāšana klientiem atbilstoši viņu vajadzībā
 • Integrētas un savstarpēji saskaņotas attiecības ar visām ietekmes auditorijām
 • Efektīva uzņēmējdarbības veikšana, radot pievienoto ekonomisko vērtību un uzlabojot nacionālo konkurētspēju ietekmes auditoriju un sabiedrības labā
 • Sabiedrības prasību un vispārpieņemtās biznesa un indivīda ētikas iestrāde uzņēmējdarbības praksē
 • Iesaistīšanās nozares, reģionālajā vai nacionāla līmeņa sociālajā dialogā, kas tiek īstenota ar darbinieku apvienību, darba devēju organizāciju – sociālo partneru – sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām
 • Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana, īstenojot projektus partnerībā ar ietekmes auditorijām
 • Korupcijas risku samazināšana un izskaušana, izstrādājot kopīgus uzņēmējdarbības ētikas standartus nozaru līmenī, kā arī to ieviešana praksē

 

KSA platformas mērķi

 • Palielināt dalīborganizāciju skaitu, kas pievienojas Memorandam par KSA principiem Latvijā
 • Sadarbībā ar partneriem sniegt komentārus KSA atbalsta politikas nacionālās stratēģijas izstrādei
 • Izglītot uzņēmējus un sabiedrību KSA jautājumos
 • Veicināt KSA principu ieviešanu Latvijas uzņēmumos un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās

Lejupielādes

KSA Memorands

Kontakti