Infrastruktūra

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) izstrādā priekšlikumus  infrastruktūras uzlabošanai, pieejamībai un savienojamībai, lai uzlabotu nodarbinātību un uzņēmējdarbību reģionos.

LDDK politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektu, kā arī valsts budžeta projekta izstrādes gaitā sniedz savus priekšlikumus un atzinumus.

Kontaktinformācija:

Ilona Kiukucāne
Ģenerāldirektores vietniece politikas plānošanas un administratīvajos jautājumos, politikas plānošanas dokumentu eksperte, pārstāve BUSINESSEUROPE