Jaunumi

Seminārs par DVB vadlīnijām

27. Jūnijs, 2017

Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju aicina uz semināru š.g. 05. jūlijā plkst. 11.00 LDDK biroja 4. stāvā. Semināra ilgums 3 stundas.

Darba kārtība:

10.30 – 11.00      Ierašanās

11.00 – 11.10      Semināra ievads – Jolanta Vjakse, projekta vadītāja.

11.10 – 11.40      DVB vadlīnijas (apstiprinātas 09.06.2017.) – ziņo  VISC un IKVD pārstāvji.

11.40 – 12.00      Jautājumi par DVB vadlīnijām.

12.00 – 12.20      Vienas vienības izmaksu (VVIM) standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika – Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākais referents Nauris Grīnbergs.

12.20 – 12.40      Jautājumi par VVIM.

12.40 – 13.00      Pauze

13.00 – 14.00      Projekta ieviešanas organizatoriskie jautājumi (PII finansēšanas plāns, norēķinu veikšanas kārtība, publicitāte, dokumentu glabāšanas un grāmatvedības noteikumi, sadarbība ar LDDK koordinatoriem).

14.00 – 14.30      Dažādi, noslēguma jautājumi, sarunas.