Notikums

Praktisks seminārs uzņēmējiem “JAUNĀ DARBA VIDE” Mārupē

Semināra ietvaros iecerēts iepazīstināt darba devējus ar aktualitātēm darba vides, darba drošības un darba tiesību jomās.
Semināru organizē Latvijas Darba devēju konfederācija Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" ietvaros. Dalība seminārā bez maksas. Seminārs būs vērojams arī tiešaistē. Reģistrācija: https://ej.uz/darbavide_marupe

Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001).