Jaunumi

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēde

29. Maijs, 2019

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītāja Jolanta Vjakse piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēdē.

Laiks: 2019.gada 29.maijs

Vieta: LU Zinātņu māja, Rīga, Jelgavas iela 3 (106.telpa)