Jaunumi

DVB aktualitātes Jēkabpilī

11. Decembris, 2018

Projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. Zemgales reģiona koordinatore Zanda Lamba Jēkabpils Agrobiznesa koledžas konventa sēdē informēs par projekta aktualitātēm. 

Darba kārtība:

  1. Iepriekšējās konventa sanāksmes lēmumu izpilde (Rita Pole);
  2. 2018.gadā paveiktais profesionālās vidējās izglītības nodaļās Jēkabpilī un Barkavā ( Rita Pole, Silvija Smeltere);
  3. Projektu darbība Jēkabpils Agrobiznesa koledžā (Agrita Landzāne);
  4. Budžeta pārskats  (Valentīna Ņērbule);

Dažādi jautājumi.

Norises vieta: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 119.kabinetā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī

Norises laiks: 2018.gada 20.decembris plkst. 13.00