Notikums

Praktisks seminārs Ropažu uzņēmējiem “JAUNĀ DARBA VIDE”

LDDK aicina Ropažu novada uzņēmējus piedalīties seminārā, kas norisināsies 2021.gada 21.aprīlī plkst 11.00, kā ietvaros iecerēts iepazīstināt Ropažu darba devējus ar aktualitātēm darba vides, darba drošības un darba tiesību jomās.

Eiropas Sociālā fonda projektu "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" īsteno Valsts Darba inspekcija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.
Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001).