Izglītība, nodarbinātība, zinātne

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) izskata politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus cilvēkresursu attīstības, izglītības un nodarbinātības jomā konceptuālos jautājumos un sagatavo priekšlikumus to pilnveidei.

Domājot par nākotni, LDDK aktīvi risina jautājumus, kas skar kvalificēta darbaspēka pieejamību un turpina darba devēju iesaisti profesionālās izglītības kvalitātes un prestiža paaugstināšanā, rosinot gan jauniešus, gan darba meklētājus un arī strādājošos iegūt profesionālo kvalifikāciju un darba tirgū nepieciešamās prasmes.

Darba devēji iesaistās:

  • Nozaru ekspertu padomēs (NEP), kur pieņem lēmumus par profesionālās izglītības iestāžu attīstību un programmu piedāvājumu, audzēkņu uzņemšanu, nodarbināto un bezdarbnieku mācību piedāvājumu u.tml.
  • profesionālo modulāro programmu satura izstrādē
  • starpnacionāla profesijas standarta izstrādē
  • profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē
  • profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisē un audzēkņu vērtēšanā
  • mācību prakšu un darba vidē balstītu (DVB) mācību nodrošināšanā uzņēmumos
  • DVB mācību vadītāju apmācībās uzņēmumos
  • studiju virzienu, studiju un mācību programmu, izglītības iestāžu akreditācijā un licencēšanā
  • skolu reitingu un TOP saraksta veidošanā

Kontaktinformācija:

Rihards Blese
Politikas plānošanas dokumentu eksperts