Veselības aprūpe

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) izskata koncepciju, programmu un normatīvo aktu projektus, valsts budžeta projekta pamatnostādnes veselības aprūpes jautājumos, izstrādā savus priekšlikumus, kā arī sniedz atzinumus.

LDDK analizē sociāli ekonomisko situāciju un reformu gaitu veselības aprūpes nozarē, piedalās veselības aprūpes nozares normatīvo aktu pilnveidošanā, priekšlikumu izstrādē un izskata valdības ziņojumu projektus par veselības aprūpes jautājumiem un dod atzinumus par šiem ziņojumiem.

Kontaktinformācija

Pēteris Leiškalns
Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts