Jaunumi

LDDK tikšanās ar Jelgavas Amatu vidusskolas pārstāvjiem

3. Septembris, 2018

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” projekta vadītājas Jolantas Vjakses tikšanās ar Jelgavas Amatu vidusskolas pārstāvjiem par projektu. 

Laiks: 2018.gada 6.septembris, plkst. 15.00

Vieta: Jelgavas Amatu vidusskola