Jaunumi

Reģionu uzņēmējus aicina pieteikties profesionālo skolu audzēkņu uzņemšanai darba vidē balstītām mācībām un praksēm

7. Februāris, 2017
Logo ar projekta nosaukumu

Latvijas Darba devēju konfederācija sākusi īstenot jaunu Eiropas Savienības Sociālā fonda finansēto projektu darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu uzņēmumā ieviešanai un aicina pieteikties reģionu uzņēmējus, kuriem būtu interese iesaistīties projektā.

LDDK projekts “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” vērsts uz profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām uzlabošanu.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem:  Profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmumiem.

Praktiska informācija:

Projekta ilgums: no 2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

Darbības, kuras projekta ietvaros īsteno LDDK un sadarbības partneri:

  1. Darba vidē balstītas mācības (DVB) – iesaistīti 3150 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi;
  2. Prakses – iesaistīti 25 600 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi;

Šo septiņu gadu laikā plānots projekta ietvaros finansēt:

Audzēkņu apģērbu, apdrošināšanu, darba drošības ekipējumu u.tml. : 6 420 496,50 eiro apmērā, audzēkņu mobilitāti 2 171 000 eiro; atbalstu uzņēmumiem prakšu un DVB mācību īstenošanā 8 308 854 euro, atbalstu profesionālajām izglītības iestādēm prakšu un DVB mācību īstenošanā 428 033,1 eiro.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un valsta budžeta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 483 ”Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi”, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību.

Par darba vidēm balstītām mācībām:

Darba vidē balstītas (DVB) mācības Eiropā  kļūst aizvien populārākas, tās tiek atzītas par labāko veidu, kā motivēt jauniešus iesaistīties profesionālajā izglītībā, veicināt jauniešu nodarbinātību un nodrošināt izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Mācību process paredz, ka audzēknis praktiskās iemaņas un zinības vismaz pusi no mācību laika apgūst darba vidē – uzņēmumā, ikdienā iepazīstot savu nākotnes profesiju un darba specifiku. Darba devējiem iesaistīšanās DVB mācību procesā, piedāvājot jauniešiem prakses un darba vietas, palīdz darba vidē mācīt topošos speciālistus, kas sagatavoti darbam attiecīgajā nozarē un uzņēmumā.

Plašāka informācija un pieteikšanās uzņēmējiem pie reģionālajiem koordinatoriem:

 Zemgales reģiona koordinators – Zanda Lamba, zanda.[email protected], 26567439

 Vidzemes reģiona koordinators – Elīna Vējiņa, elina.[email protected], 20279914

 Kurzemes reģiona koordinators – Evija Kopštāle, evija.[email protected], 29119051

 Latgales reģionālais koordinators – Juris Guntis Vjakse, [email protected], 29421087