Jaunumi

Darba vidē balstītu mācību projektā jauns sadarbības partneris SIA “ZAAO”

21. Jūlijs, 2022

2022. gada 19. jūlijā LDDK projekta “Palielināt kvalificētu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” projekta komanda organizēja tikšanos ar uzņēmuma SIA "ZAAO" pārstāvjiem par sadarbību projektā.

Tikšanās laikā LDDK projekta vadītāja Jolanta Vjakse un Vidzemes reģiona koordinatore Sandra Ģeida "ZAAO" pārstāvjus - valdes priekšsēdētāju Gintu Kukaini, korporatīvās pārvaldības un audita daļas vadītāju Ingrīdu Gubernatorovu un vides izglītības nodaļas vadītāju Aritu Smalko-Boriseviču - informēja par sadarbības iespējām projektā, nosacījumiem un ieguvumiem, noslēdzot sadarbības līgumu par dalību projektā.

Pašvaldību uzņēmums SIA "ZAAO" piedāvā kvalitatīvus un vides prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus privātpersonām un juridiskām personām visās Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldībās, kā arī atsevišķos Malienas un Pierīgas reģiona novados. 
SIA "ZAAO" darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana. Uzņēmums īsteno sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātes.