Jaunumi

SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi”

1. Decembris, 2016
LDDK ES logo

LDDK projektu īsteno sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm (PII) un uzņēmumiem.

Projekta ilgums: LDDK projektā iesaistās no 2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

01.12.2016. darbu projektā uzsāk Sanita Bēziņa  – darba vidē balstītu mācību (DVB) apakšprojekta vadītāja.

Mob.tālrunis: 22338862, e-pasts: [email protected]

Projekta komandai pievienojas arī jurists Ivars Mēkons un grāmatvede Inna Ostele.