Jaunumi

Aicinām aktīvi iesaistīties IAL nodrošināšanā

5. Jūnijs, 2019

ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. ietvaros ir iespēja audzēkņiem nodrošināt apmaksātus IAL (individuālās aizsardzības līdzekļus).

Darba vidē balstītu (DVB) mācību un mācību prakšu īstenošanā profesionālajā izglītībā pieejama fiksēto izmaksu segšana – audzēkņa apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija. IAL audzēknim var nodrošināt profesionālās izglītības iestāde vai uzņēmējs ar mērķi novērst jebkādus riskus darba vietā. Audzēkņiem, apgūstot jaunas darba prasmes, īpaši būtiski ievērot visus darba drošības pasākumus.

FOTO – profesionālās izglītības iestāde “Rīgas Stila un modes tehnikums” nodrošina audzēkņus ar individuālās aizsardzības līdzekļiem.