Iestāšanās LDDK

Kļūstot par LDDK biedru, Jums paveras iespēja ietekmēt procesus ne vien uzņēmuma vai asociācijas līmenī, bet arī nacionālajā mērogā

Kļūstot par LDDK biedru, Jums paveras iespēja ietekmēt procesus ne vien uzņēmuma vai asociācijas līmenī, bet arī nacionālajā mērogā – piedalīties sociālajā dialogā, ietekmēt politikas plānošanas un dokumentu izstrādes procesus, kā arī panākt būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, tādējādi veicinot Jūsu uzņēmuma un pārstāvētās nozares attīstību, attiecības ar valsti, darbiniekiem un sabiedrību kopumā.

Kādēļ kļūt par LDDK biedru?

Iespēja veidot un ietekmēt sava biznesa attīstībai svarīgus valstiskus lēmumus

Jaunus lietišķos kontaktus augstākajās biznesa un politiskajās aprindās

Jaunas uzņēmējdarbības attīstības iespējas gan Latvijā, gan ārzemēs

Iespēja turēt roku “uz biznesa pulsa”, pateicoties pastāvīgai informētībai par aktualitātēm biznesa vidē

Plašas iespējas nepārtraukti profesionāli pilnveidoties un augt

Par LDDK biedru var kļūt:

Asociācijas

Latvijā reģistrētas darba devēju organizācijas (nozaru, reģionālās asociācijas, uzņēmēju klubi)

Dokumenti, kas jāiesniedz LDDK:

  • Iesniegums par iestāšanos LDDK (nepieciešams asociācijas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas paraksts, zīmogs)
  • Asociācijas reģistrācijas apliecības kopija
  • Pilnvara par deleģēto pastāvīgo pārstāvi darbam LDDK (apliecināta ar asociācijas zīmogu)
  • Apvienoto biedru – uzņēmumu saraksts (nosaukums un atrašanās vieta – pilsēta, rajons)
  • Aptaujas anketa asociācijas pārstāvju nominēšanai darbam LDDK ekspertu darba grupās.

Iestāšanās kārtība

Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LDDK Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

Elektroniskais pieteikums

Uzņēmumi

Uzņēmumi, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz 50 darbiniekus

Dokumenti, kas jāiesniedz LDDK:

  • Iesniegums par uzņemšanu LDDK (nepieciešams uzņēmuma vadītāja vai viņa pilnvarotas personas paraksts, zīmogs)
  • Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija
  • Pilnvara par deleģēto pastāvīgo pārstāvi darbam LDDK (apliecināta ar uzņēmuma zīmogu)
  • Aptaujas anketa uzņēmuma pārstāvju nominēšanai darbam LDDK ekspertu darba grupās.

Iestāšanās kārtība

Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LDDK Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

Elektroniskais pieteikums

Pieteikuma izskatīšana

 

Pēc pieteikuma saņemšanas LDDK Direkcija informēs Jūs par LDDK Padomes sēdi, kurā tiks izskatīts jautājums par pretendenta uzņemšanu Latvijas Darba devēju konfederācijā. Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LDDK Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

Kontaktinformācija

Ināra Pētersone
LDDK viceprezidente, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore
Edijs Kupčs
Biedrības Latvijas Būvuzņēmēju partnerība vadītājs
Vitālijs Gavrilovs
LDDK Goda prezidents
Uldis Biķis
AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs
Sanita Bajāre
LDDK viceprezidente, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja
Juris Binde
SIA Latvijas Mobilais Telefons prezidents
Uldis Tatarčuks
LDDK viceprezidents, SIA Tet Valdes priekšsēdētājs, Galvenais izpilddirektors
Andris Bite
LDDK prezidents, SIA "Karavela" valdes loceklis un līdzīpašnieks
Uldis Ameriks
LDDK viceprezidents, SIA "Laflora" valdes priekšsēdētājs
Edgars Pīgoznis
LDDK viceprezidents, Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācijas (LVCA) valdes loceklis
Guntars Kokorevičs
LDDK viceprezidents, SIA “Clean R” padomes priekšsēdētājs
Roberts Strīpnieks
LDDK viceprezidents, LPKS “LATRAPS” valdes priekšsēdētājs
Ansis Zeltiņš
Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieks
Artūrs Zeps
Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors
Anete Jekuma
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (tūrisms un skaistumkopšana, tekstilizstrādājumu ražošana, EIKT, uzņēmējdarbība)
Anda Būmane
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (būvniecība, kokrūpniecība, metālapstrāde un mašīnbūve)
Ineta Jasmane
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (Drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmija un vide)
Kaspars Gorkšs
Ģenerāldirektors
Sintija Sējēja
Starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte
Ance Jaks
LDDK sabiedrisko attiecību speciāliste
Arta Dimbiere
Enerģētikas un klimata eksperte
Liene Voroņenko
Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja, NEP nacionālā koordinatore
Sintija Siliņa
Nozaru eksperte
Betija Pētersone
Praktikante, biroja vadītājas asistente
Rihards Blese
Politikas plānošanas dokumentu eksperts
Agris Bojārs
Biedru attiecību speciālists
Maija Meņģelsone
LDDK biroja vadītāja
Pēteris Leiškalns
Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts
Jānis Hermanis
Finanšu un nodokļu eksperts
Linards Zvaigzne
Komunikācijas un grafiskā dizaina speciālists
Agnese Trofimova
Projekta vadītāja
Anete Neilande
Jurists, darba tiesību eksperte