Iestāšanās LDDK

Kļūstot par LDDK biedru, Jums paveras iespēja ietekmēt procesus ne vien uzņēmuma vai asociācijas līmenī, bet arī nacionālajā mērogā

Kļūstot par LDDK biedru, Jums paveras iespēja ietekmēt procesus ne vien uzņēmuma vai asociācijas līmenī, bet arī nacionālajā mērogā – piedalīties sociālajā dialogā, ietekmēt politikas plānošanas un dokumentu izstrādes procesus, kā arī panākt būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, tādējādi veicinot Jūsu uzņēmuma un pārstāvētās nozares attīstību, attiecības ar valsti, darbiniekiem un sabiedrību kopumā.

Kādēļ kļūt par LDDK biedru?

Iespēja veidot un ietekmēt sava biznesa attīstībai svarīgus valstiskus lēmumus

Jaunus lietišķos kontaktus augstākajās biznesa un politiskajās aprindās

Jaunas uzņēmējdarbības attīstības iespējas gan Latvijā, gan ārzemēs

Iespēja turēt roku “uz biznesa pulsa”, pateicoties pastāvīgai informētībai par aktualitātēm biznesa vidē

Plašas iespējas nepārtraukti profesionāli pilnveidoties un augt

Par LDDK biedru var kļūt:

Asociācijas

Latvijā reģistrētas darba devēju organizācijas (nozaru, reģionālās asociācijas, uzņēmēju klubi)

Dokumenti, kas jāiesniedz LDDK:

  • Iesniegums par iestāšanos LDDK (nepieciešams asociācijas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas paraksts, zīmogs)
  • Asociācijas reģistrācijas apliecības kopija
  • Pilnvara par deleģēto pastāvīgo pārstāvi darbam LDDK (apliecināta ar asociācijas zīmogu)
  • Apvienoto biedru – uzņēmumu saraksts (nosaukums un atrašanās vieta – pilsēta, rajons)
  • Aptaujas anketa asociācijas pārstāvju nominēšanai darbam LDDK ekspertu darba grupās.

Iestāšanās kārtība

Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LDDK Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

Elektroniskais pieteikums

Uzņēmumi

Uzņēmumi, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz 50 darbiniekus

Dokumenti, kas jāiesniedz LDDK:

  • Iesniegums par uzņemšanu LDDK (nepieciešams uzņēmuma vadītāja vai viņa pilnvarotas personas paraksts, zīmogs)
  • Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija
  • Pilnvara par deleģēto pastāvīgo pārstāvi darbam LDDK (apliecināta ar uzņēmuma zīmogu)
  • Aptaujas anketa uzņēmuma pārstāvju nominēšanai darbam LDDK ekspertu darba grupās.

Iestāšanās kārtība

Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LDDK Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

Elektroniskais pieteikums

Pieteikuma izskatīšana

 

Pēc pieteikuma saņemšanas LDDK Direkcija informēs Jūs par LDDK Padomes sēdi, kurā tiks izskatīts jautājums par pretendenta uzņemšanu Latvijas Darba devēju konfederācijā. Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LDDK Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

Kontaktinformācija

Ināra Pētersone
LDDK viceprezidente, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore
Gints Miķelsons
Biedrības Latvijas Būvuzņēmēju partnerība vadītājs
Vitālijs Gavrilovs
LDDK Goda prezidents
Uldis Biķis
AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs
Sanita Bajāre
LDDK viceprezidente, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja
Juris Binde
SIA Latvijas Mobilais Telefons prezidents
Pēteris Leiškalns
Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts
Jānis Pumpiņš
Jurists, darba tiesību eksperts
Laima Beroza
Darba aizsardzības eksperte
Linards Zvaigzne
Rīgas reģiona koordinators darbam ar Olaines mehānikas un tehnoloģiju koledžu, Rīgas tirdzniecības un profesionālo vidusskolu, Rīgas stila un modes tehnikumu, Rīgas tūrisma un radošo industriju tehnikumu, Bulduru dārzkopības tehnikumu, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu, Jūrmalas profesionālo vidusskolu
Sanita Čerpinska
Finansista asistente
Dace Āriņa
Finansiste ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
Inna Ostele
Grāmatvede ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
Juris Guntis Vjakse
Nozaru ekspertu padomju koordinators darba vidē balstītu (DVB) mācību jautājumos Būvniecības nozarēs; Kokrūpniecības nozarēs (Janīnas Apsītes prombūtnes laikā).
Elīna Vējiņa
Apakšprojekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
Sandra Ģeida
Vidzemes reģiona koordinatore
Daiga Krūmiņa
Rīgas reģiona koordinatore darbam ar Kandavas lauksaimniecības tehnikumu, Ogres Valsts tehnikumu, Rīgas 3.arodskolu, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu, Rīgas Tehnisko koledžu, Rīgas Valsts tehnikumu, Rīgas Celtniecības koledžu
Andrejs Bušenko
Apakšprojekta vadītājs ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
Jolanta Vjakse
Projekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
Sintija Siliņa
Nozaru eksperte
Rihards Blese
Politikas plānošanas dokumentu eksperts
Anete Jekuma
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (tūrisms un skaistumkopšana, tekstilizstrādājumu ražošana, EIKT))
Gunta Tilaka
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (ķīmija, metālapstrāde un mašīnbūve, enerģētika)
Žanna Macko
Projekta vadītāja
Kristīna Veihmane
ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” eksperte, NEP komunikācijas koordinatore
Jānis Hermanis
Finanšu un nodokļu eksperts
Ineta Jasmane
Semināru un apmācību koordinatore, Nozaru ekspertu padomju koordinatore (Drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika)
Uldis Tatarčuks
LDDK viceprezidents, SIA Tet Valdes priekšsēdētājs, Galvenais izpilddirektors
Anda Būmane
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (būvniecība, uzņēmējdarbība, kokrūpniecība)
Līga Šmate
Latgales reģiona koordinatore
Aiva Dzenīte
Kurzemes reģiona koordinatore
Kitija Vindele
Projekta asistente
Andris Bite
LDDK prezidents, SIA "Karavela" valdes loceklis un līdzīpašnieks
Uldis Ameriks
LDDK viceprezidents, SIA "Laflora" valdes priekšsēdētājs
Edgars Pīgoznis
LDDK viceprezidents, Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācijas (LVCA) valdes loceklis
Guntars Kokorevičs
LDDK viceprezidents, SIA “Clean R” padomes priekšsēdētājs
Roberts Strīpnieks
LDDK viceprezidents, LPKS “LATRAPS” valdes priekšsēdētājs
Ansis Zeltiņš
Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieks
Artūrs Zeps
Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors
Kaspars Gorkšs
Ģenerāldirektors
Maija Meņģelsone
LDDK biroja vadītāja
Ance Jaks
LDDK sabiedrisko attiecību speciāliste
Arta Dimbiere
Enerģētikas un klimata eksperte
Agris Bojārs
Biedru attiecību speciālists