Iestāšanās LDDK

Kļūstot par LDDK biedru, Jums paveras iespēja ietekmēt procesus ne vien uzņēmuma vai asociācijas līmenī, bet arī nacionālajā mērogā

Kļūstot par LDDK biedru, Jums paveras iespēja ietekmēt procesus ne vien uzņēmuma vai asociācijas līmenī, bet arī nacionālajā mērogā – piedalīties sociālajā dialogā, ietekmēt politikas plānošanas un dokumentu izstrādes procesus, kā arī panākt būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, tādējādi veicinot Jūsu uzņēmuma un pārstāvētās nozares attīstību, attiecības ar valsti, darbiniekiem un sabiedrību kopumā.

Kādēļ kļūt par LDDK biedru?

Iespēja veidot un ietekmēt sava biznesa attīstībai svarīgus valstiskus lēmumus

Jaunus lietišķos kontaktus augstākajās biznesa un politiskajās aprindās

Jaunas uzņēmējdarbības attīstības iespējas gan Latvijā, gan ārzemēs

Iespēja turēt roku “uz biznesa pulsa”, pateicoties pastāvīgai informētībai par aktualitātēm biznesa vidē

Plašas iespējas nepārtraukti profesionāli pilnveidoties un augt

Par LDDK biedru var kļūt:

Asociācijas

Latvijā reģistrētas darba devēju organizācijas (nozaru, reģionālās asociācijas, uzņēmēju klubi)

Dokumenti, kas jāiesniedz LDDK:

  • Iesniegums par iestāšanos LDDK (nepieciešams asociācijas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas paraksts, zīmogs)
  • Asociācijas reģistrācijas apliecības kopija
  • Pilnvara par deleģēto pastāvīgo pārstāvi darbam LDDK (apliecināta ar asociācijas zīmogu)
  • Apvienoto biedru – uzņēmumu saraksts (nosaukums un atrašanās vieta – pilsēta, rajons)
  • Aptaujas anketa asociācijas pārstāvju nominēšanai darbam LDDK ekspertu darba grupās.

Iestāšanās kārtība

Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LDDK Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

Elektroniskais pieteikums

Uzņēmumi

Uzņēmumi, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz 50 darbiniekus

Dokumenti, kas jāiesniedz LDDK:

  • Iesniegums par uzņemšanu LDDK (nepieciešams uzņēmuma vadītāja vai viņa pilnvarotas personas paraksts, zīmogs)
  • Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija
  • Pilnvara par deleģēto pastāvīgo pārstāvi darbam LDDK (apliecināta ar uzņēmuma zīmogu)
  • Aptaujas anketa uzņēmuma pārstāvju nominēšanai darbam LDDK ekspertu darba grupās.

Iestāšanās kārtība

Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LDDK Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

Elektroniskais pieteikums

Pieteikuma izskatīšana

 

Pēc pieteikuma saņemšanas LDDK Direkcija informēs Jūs par LDDK Padomes sēdi, kurā tiks izskatīts jautājums par pretendenta uzņemšanu Latvijas Darba devēju konfederācijā. Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LDDK Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

Kontaktinformācija