Iestāšanās LDDK

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir ietekmīgākā un lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. Jau vairāk nekā 30 gadus pārstāvam darba devēju intereses sociālajā dialogā ar valsti un arodbiedrībām, konsultējot un rekomendējot rīcības, kas var palīdzēt uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un līdz ar to arī sabiedrības izaugsmei.

Kļūstot par LDDK biedru, Jums paveras iespēja ietekmēt procesus ne vien uzņēmuma vai asociācijas līmenī, bet arī nacionālajā un starptautiskajā mērogā – piedalīties sociālajā dialogā, ietekmēt politikas plānošanas un dokumentu izstrādes procesus, kā arī panākt būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, tādējādi veicinot Jūsu uzņēmuma un pārstāvētās nozares attīstību, attiecības ar valsti, darbiniekiem un sabiedrību kopumā.

Kādēļ kļūt par LDDK biedru?

Iespēja veidot un ietekmēt sava biznesa attīstībai svarīgus valstiskus lēmumus

Jaunus lietišķos kontaktus augstākajās biznesa un politiskajās aprindās

Jaunas uzņēmējdarbības attīstības iespējas gan Latvijā, gan ārzemēs

Iespēja turēt roku “uz biznesa pulsa”, pateicoties pastāvīgai informētībai par aktualitātēm biznesa vidē

Plašas iespējas nepārtraukti profesionāli pilnveidoties un augt

Par LDDK biedru var kļūt:

Asociācijas

Latvijā reģistrētas darba devēju organizācijas (nozaru, reģionālās asociācijas, uzņēmēju klubi)

Dokumenti, kas jāiesniedz LDDK:

  • Iesniegums par iestāšanos LDDK (nepieciešams asociācijas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas paraksts)
  • Asociācijas reģistrācijas apliecības kopija
  • Pilnvara par deleģēto pastāvīgo pārstāvi darbam LDDK
  • Apvienoto biedru – uzņēmumu saraksts (nosaukums un atrašanās vieta – pilsēta, rajons)

Iestāšanās kārtība

Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LDDK Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

Elektroniskais pieteikums

Uzņēmumi

Uzņēmumi, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz 50 darbiniekus

Dokumenti, kas jāiesniedz LDDK:

  • Iesniegums par uzņemšanu LDDK (nepieciešams uzņēmuma vadītāja vai viņa pilnvarotas personas paraksts)
  • Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija
  • Pilnvara par deleģēto pastāvīgo pārstāvi darbam LDDK

Iestāšanās kārtība

Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LDDK Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

Elektroniskais pieteikums

Pieteikuma izskatīšana

 

Pēc pieteikuma saņemšanas LDDK Direkcija informēs Jūs par LDDK Padomes sēdi, kurā tiks izskatīts jautājums par pretendenta uzņemšanu Latvijas Darba devēju konfederācijā. Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LDDK Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

Kontaktinformācija

Agris Bojārs
Biedru attiecību speciālists
Maija Meņģelsone
LDDK biroja vadītāja