Jaunumi

Latvijas ES fondu projekti – spilgti pozitīvie piemēri citām dalībvalstīm

15. Jūnijs, 2018

Šodien Latvijas ES fonda projektu “Darba vidē balstītas (DVB) mācības”* apmeklēja tādas Eiropas Komisijas amatpersonas, kā Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta Baltijas valstu un Somijas nodaļas vadītāja Muriela Gina (Muriel Guin) un Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta Eiropas Sociālā fonda nodaļas programmas menedžere Jeļena Stupaka. Vizītes mērķis ir praksē iepazīties ar projektu sasniegumiem un nepastarpināti uzklausīt to īstenotāju pieredzes stāstus un ieguvumus no Kohēzijas politikas investīcijām Latvijā.

ES fondu pārstāvji iepazinās ar to, kā darba vidē balstītas mācības īstenojas vienā no lielākajiem viesnīcu tīkliem Latvijā “Radisson Blu Elizabete Hotel”, kur jaunieši no Rīgas tūrisma un radošu industriju tehnikuma Viesmīlības programmas iegūst savu pirmo darba pieredzi.

Vairāk par vizīti lasīt šeit : http://esfondi.lv/jaunumi/latvijas-es-fondu-projekti–spilgti-pozitivie-piemeri-citam-dalibvalstim

* ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

Priecājamies arī par pozitīvo kolēģu novērtējumu :

Labdien, cienījamie kolēģi! Paldies liels visiem, kas sniedza savu ieguldījumu DG EMPL pārstāvju projektu apmeklējumu nodrošināšanā.

Šodien katrs projekta piemērs un īstenotāju, ieinteresēto pušu stāsti un vizuālie materiāli bija teicami sagatavoti un saturiski ļoti vērtīgi.

Īpaša pateicība:

–          LDDK kolēģiem un Radisson Blu Elizabete sadarbībā ar Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumu par sniegto pārliecību, ka Latvijā reāli arvien vairāk mainās domāšana un notiek profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, pateicoties ESF projektam un iesaistīto ieinteresētībai.

–          Ieslodzījuma vietu pārvaldei un Brasas cietuma priekšniekam ar komandu par pilnvērtīgo informāciju par notiekošo un vēl plānoto attiecībā uz bijušo ieslodzīto integrācijas sabiedrībā un darba tirgū veicināšanu un praktisku darbību, kā arī ieslodzīto iesaisti pirmās darba prakses apgūšanā u.c. dzīves iemaņu apgūšanas stimulējošos pasākumos. 

–          Sociālā uzņēmuma “BlindArt” pārstāvjiem un iesaistītām dāmām par ārkārtīgi skaisto un novērtējamo pieredzi un darbu, esot sociāli atbildīgiem un vienlaikus unikāliem ar komerciālu produktu radīšanu! Cienām Jūsu vērtības un novēlam izdošanos sociālās uzņēmējdarbības jomā, t.sk. iziet ārpus Latvijas mērogiem!

Paldies Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kolēģiem, īpaši Tatjanai, par organizatorisko atbalstu!

EK DG EMPL pārstāves izteica gandarījumu par Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu Latvijā jau redzamiem “augļiem” caur šiem dažiem šodien apmeklētiem projektiem!

Pateicos visiem iesaistītiem!   Lepojamies ar Latvijas projektiem un cilvēkiem, kas palīdz tos īstenot!

Cieņā

Diāna Rancāne

ES fondu uzraudzības departamenta direktore