Jaunumi

Diskusija “Darba vidē balstītas mācības augstākajā izglītībā”

26. Jūnijs, 2020

Aicinām piedalīties Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotajā diskusijā “Darba vidē balstītas mācības augstākajā izglītībā”, kas norisināsies š.g. 2.jūlijā plkst. 10.00.

Diskusijas tiešraide tiks translēta www.leta.lv un https://www.facebook.com/DVBmacibas/ , kur komentāru sadaļā iespējams uzdot jautājumus diskusijas dalībniekiem.

LDDK plāno vairākas sarunas, kurās nozaru speciālisti, izglītības eksperti, politikas veidotāji un darba devēji meklēs kopsaucējus, kā veiksmīgāk ieviest darba vidē balstītu studiju formu augstākajā izglītībā, lai nodrošinātu darba tirgus pieprasījumu pēc kvalificēta darba spēka ar augstāko izglītību un darba tirgum atbilstošām prasmēm, par iesaistīto pušu ieguvumiem īstermiņā un ilgtermiņā, nepieciešamo normatīvo regulējumu un citiem saistītiem jautājumiem. Pirmās diskusijas dalībnieki vienojās par atbalstu profesionālo studiju programmu pilnveidei, integrējot studiju procesā darba vidē balstītu mācību formu. Turpmākajās rīcībās vissvarīgākais ir precīzi noteikt katras iesaistītās puses uzdevumus, kompetences un atbildības, lai jau tuvākā gada laikā izstrādātu konceptuālu virzienu darba vidē balstītu mācību ieviešanai augstākajā izglītībā, ko nodot skatīšanai Ministru kabinetā. Tāpat būtu jāvienojas, kurās nozarēs īstenot pilotprojektu. Šajā, otrajā, diskusijā plānota saruna par procesa ieviešanas gaitu un praktiskajiem aspektiem, uzklausot darba devēju, augstskolas un studentu līdzšinējo pieredzi, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas veiktā Absolventu monitoringa izvērtējumu.

Otrās diskusijas dalībnieki:

  • LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone
  • LSEZ SIA Lauma Fabrics personāla vadītāja Kristīne Mūrniece
  • SIA Skonto Plan Ltd personāla vadītāja Lauma Birzniece
  • RTU Studentu parlamenta viceprezidents Mārtiņš Arājs
  • LLU MF Kokapstrādes katedras vadītāja Dr.silv. Sigita Liše
  • Izglītības un zinātnes ministrija Direktora vietniece politikas ieviešanas un monitoringa jomā Diāna Laipniece

Moderators: Rihards Blese, LDDK izglītības eksperts

Diskusijas tiešraide tiks translēta https://www.facebook.com/DVBmacibas/ un www.leta.lv

Diskusijas laikā uzzināsim:

  • Kāpēc studentiem būtu interesanti studiju praksi īstenot pie savas nozares darba devēja? Kādas ir vēlamās sadarbības formas, kas nodrošinātu gan darba devējiem, gan studentiem visatbilstošāko studiju programmas saturu un apgūtās prasmes?
  • Kāpēc uzņēmējiem izdevīgi iesaistīties gan studiju programmas saturā, gan praktiskajā apmācībā? Kāda ir līdzšinējā pieredze ar mācību praksēm? Kura kursa studenti ir vispieprasītākie? Cik % no studiju programmas darba devējs varētu nodrošināt uzņēmumā uz vietas? Kādi būtu uzņēmuma/valsts ieguvumi īstermiņā un ilgtermiņā, īstenojot darba vidē balstītas studijas?
  • Kā augstākās izglītības iestādes redz DVB mācību ieviešanu augstākajā izglītībā? Cik % no studiju programmas šobrīd studenti apgūst pie darba devēji un kāds būtu maksimālā studiju programmas proporcija, kuru varētu apgūt pie darba devēja? Kā augstskolas varētu uzlabot studiju programmas, lai absolventu prasmes būtu maksimāli pielāgotas reālajām darba tirgus prasībām?
  • Kurās studiju programmās Latvijas studenti visbiežāk izvēlas studēt un kāda ir absolventu nodarbinātība pēc kvalifikācijas iegūšanas? Kādi Izglītības un zinātnes ministrija varētu risināt situāciju, ka jau 2022. gadā speciālistu pārpalikums sociālo zinātņu jomās būtiski palielināsies, bet pietrūks dabaszinātņu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inženierzinātņu speciālistu? Kad un kā tiek plānots studiju programmas tuvināt darba tirgus vajadzībām, ieviešot arī augstākajā izglītībā darba vidē balstītas mācības?

Darba vidē balstītas mācības (turpmāk – DVB mācības) ir mūsdienīga izglītības apguves forma, kura paredz, ka vismaz 25% no izglītības programmas satura audzēknis apgūst reālā darba vidē uzņēmumā un līdz šim tā bijusi neaizstājama profesionālās izglītības sastāvdaļa.  Tomēr 98% aptaujāto darba devēju norādījuši, ka darba vidē balstītu mācību forma būtu nepieciešama arī augstākās izglītības profesionālās izglītības studiju programmās

DVB mācības palīdz stiprināt sadarbību starp izglītību un uzņēmējdarbību un veidot ciešāku saikni ar reālajām darba tirgus prasībām. Līdzšinējā pieredze ES valstīs, kur DVB mācības tiek īstenotas jau ilgstoši, apliecina, ka šāda izglītības apguves forma nodrošina augstākas kvalitātes prasmes, kas vairāk atbilst reālām darba tirgus vajadzībām un sniedz studentiem plašāku izpratni par reālo darba vidi un profesijai nepieciešamajām prasmēm.  Protams, šāda sadarbības forma palielina saikni starp izglītojamajiem un darba tirgu un tādējādi uzlabo viņu izredzes iegūt darbu pēc tam, kad viņi būs pabeiguši studijas. Kopš jaunās mācību formas ieviešanas Latvijā 2017.gadā, ~70% profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu jau sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas iegūšanas noslēguši darba līgumu, bet ~ 12% absolventu turpinājuši izglītību savā profesijā augstākās izglītības iestādēs. Darba devēji atzinuši, ka šī ir veiksmīga profesionālās izglītības iestādes un uzņēmuma sadarbība, kas palīdz jauniešiem ātrāk iesaistīties darba vidē, apgūstot profesionālo kvalifikāciju reālos darba vides apstākļos