Sociālā drošība

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) iesaistās valsts sociālās drošības sistēmas pilnveidošanā, lai garantētu sociālo stabilitāti un paaugstinātu sociālo partneru līdzatbildību par pieņemto lēmumu izpildi.

LDDK izskata koncepciju, programmu un citu politikas plānošanas dokumentu, likumu, kā arī Ministru kabineta noteikumu un citu tiesību aktu projektus sociālās drošības jautājumos, izstrādā savus priekšlikumus, kā arī sniedz atzinumus pirms tiesību aktu projektu izskatīšanas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē un Ministru kabinetā.

Kontaktinformācija

Pēteris Leiškalns
Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts