Jaunumi

Tikšanās ar Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra vadību par DVB mācību īstenošanu

13. Jūnijs, 2019

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītājas Jolantas Vjakses un apakšprojekta vadītājas Sanitas Bērziņas vizīte Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrā. Piedalās atbildīgo institūciju pārstāvji (IZM – PPID un SFD, IKVD, VISC, LDDK). 

Laiks: 2019.gada 17. jūnijs

Vieta: Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs, Kuldīgas novads.