Līdzsvars visiem (B4A)

Projekta mērķis ir īstenot un iedzīvināt tādus pasākumus, lai radītu un uzlabotu priekšnoteikumus vienlīdzīgākai piekļuvei darba tirgum, kā arī ģimenes un privātās dzīves saskaņošanai, tādējādi atbalstot arī vienlīdzīgāku dalīšanos ar ikdienas sadzīves un aprūpes pienākumiem.

Projekta nosaukums: “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A.

Projekta mērķis  ir īstenot un iedzīvināt tādus pasākumus, lai radītu un uzlabotu priekšnoteikumus vienlīdzīgākai piekļuvei darba tirgum, kā arī ģimenes un privātās dzīves saskaņošanai, tādējādi atbalstot arī vienlīdzīgāku dalīšanos ar ikdienas sadzīves un aprūpes pienākumiem.

Tas ir vērsts uz Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemto direktīvu (ES) 2019/1158 (2019. gada 20. jūnijs) par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES.

Minētās direktīvas vispārējais mērķis ir nodrošināt vīriešu un sieviešu vienlīdzīgas iespējas darba tirgū un vienlīdzīgu attieksmi darbā, savukārt specifiskāk tā vērsta uz  piekļuves darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējām uzlabošanu un ar ģimenes pienākumiem saistītu atvaļinājumu un elastīga darba nosacījumu izmantošanas veicināšanu

LDDK aktivitātes:

  • Likumdošanas un noteikumu ieviešanas izpēte par labās prakses piemēriem
  • Politikas ieteikumi politikas pielāgošanai
  • Balva par labāko praksi/piemēriem
  • Starptautiska konference
  • Pieredzes apmaiņas pasākumi
  • Instrumenti darba devējiem, apmācības programmas izstrāde (semināriem)
  • Praktiski semināri uzņēmējiem

Projekta īstenošanas periods: līdz 2022. gada 28. februārim

Projekta īstenotājiLabklājības ministrija sadarbībā ar sociālajiem partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, projekts tiks īstenots ar Eiropas Komisijas programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020.gadam atbalstu.

Īstenošanas termiņš
Līdz 2022. gada 28. februārim
Vadošais partneris
Labklājības ministrija
Aptauja

Kontaktinformācija

Inese Stepiņa
Ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu...
Kristīna Veihmane
Korporatīvās sociālās atbildības projektu vadītāja
Pēteris Leiškalns
Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts
Jānis Hermanis
Finanšu un nodokļu eksperts
Sana Veihmane
Sabiedriskās attiecības
Žanna Macko
ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma...

Aktualitātes

Jaunumi
LM aicina uz diskusiju par līdzsvaru privātajā un profesionālajā...
1. Decembris, 2021
Jaunumi
LDDK darba un privātās dzīves līdzsvara vebinārā runās par atbalsta pasākumiem uzņēmumos...
25. Novembris, 2021
Jaunumi
Diskusija “Iespēja īslaicīgi aprūpēt vai atbalstīt tuvinieku – kas jāzina par...
25. Novembris, 2021
Jaunumi
Diskutēs par gaidāmajām izmaiņām aprūpētāja atvaļinājuma saņemšanas...
25. Novembris, 2021
Jaunumi
Diskutēs par tēvu iesaisti un tās nozīmi bērnu...
15. Novembris, 2021
Jaunumi
LDDK darba un privātās dzīves līdzsvara vebinārā runās par atbalsta pasākumiem darbiniekiem...
11. Novembris, 2021
Jaunumi
LDDK turpina vebināru ciklu par darba un privātās dzīves...
4. Novembris, 2021
Jaunumi
LDDK uzsāk apmācības darba un privātās dzīves līdzsvara...
28. Oktobris, 2021
Jaunumi
LDDK vebināru cikls darba devējiem “Darba un privātās dzīves līdzsvars...
18. Oktobris, 2021
Jaunumi
Privātās dzīves un darba līdzsvars: jānovērš traucējošie iemesli personu aktīvai...
22. Marts, 2021
Jaunumi
Latvijas Darba devēju konfederācija pasniedz Līdzsvara balvu...
5. Marts, 2021
Jaunumi
Online International Conference “Balance for...
5. Marts, 2021
Jaunumi
Starptautiskā tiešsaistes konference “Līdzsvars...
5. Marts, 2021
Jaunumi
Prezentēs rezultātus pētījumam par darba un privātās dzīves līdzsvaru...
3. Marts, 2021
Jaunumi
Uzņēmējus aicina pieteikties LDDK Līdzsvara balvai...
16. Februāris, 2021
Jaunumi
Darba un dzīves...
2. Oktobris, 2020
Jaunumi
Konference: Instrumenti darba un privātās dzīves...
9. Septembris, 2020