Jaunumi

Diskusija “Iespēja īslaicīgi aprūpēt vai atbalstīt tuvinieku – kas jāzina par aprūpētāja atvaļinājumu?”

25. Novembris, 2021

Lai palīdzētu apmeklēt ārstu, sniegtu atbalstu vai rūpētos par tuviniekiem medicīnisku iemeslu dēļ, šobrīd darbiniekiem visbiežāk ir draudzīgi jāvienojas ar darba devēju vai arī jāizmanto bezalgas atvaļinājuma vai slimības lapas sniegtās iespējas.

Taču no 2022. gada 2. augusta, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības direktīvas par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem prasības, darba ņēmējiem būs tiesības uz piecu darba dienu ilgu aprūpētāja atvaļinājumu kalendārā gada laikā.

Šīs piecas darba dienas būs pieejamas tiem darbiniekiem, kas personīgi aprūpē vai atbalsta tuvinieku vai citu cilvēku, ar kuru dzīvo vienā mājsaimniecībā un kurai nopietna medicīniska iemesla dēļ ir nepieciešama būtiska aprūpe vai atbalsts.

Tāpēc jau trešajā Labklājības ministrijas rīkotajā diskusijā #dzīvolīdzsvarā runās par to:

  • Kas ir aprūpētāja atvaļinājums un kāpēc tas nepieciešams?
  • Kas ir aprūpējamie un kas šobrīd uzņemas rūpes par tuvajiem Latvijā?
  • Kādi būs ieguvumi no aprūpētāja atvaļinājuma ieviešanas gan darbiniekiem, gan darba devējiem?

Diskusijā piedalās:

  • Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas drošības un veselības aprūpes eksperts;
  • Laura Keršule, SIA "Latvijas mobilais telefons" viceprezidente, valdes locekle;
  • Normunds Niedols, SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis;
  • Anna Žabicka, sociālantropoloģe, Vīnes Universitātes doktorante;
  • Elīna Kļaviņa, PEP mamma un biedrības “Tēvi” vadītāja.

Diskusija par darba un privātās dzīves līdzsvaru “Iespēja īslaicīgi aprūpēt vai atbalstīt tuvinieku – kas jāzina par aprūpētāja atvaļinājumu?" rīkota sadarbībā ar sociālajiem partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju.