Jaunumi

Uzņēmējus aicina pieteikties LDDK Līdzsvara balvai 2020

16. Februāris, 2021

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) vēlas izcelt tos uzņēmējus, kas ir īpašu uzmanību veltījuši savu darbinieku darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanai. Tāpēc līdz 25. februārim iespējams pieteikties LDDK Līdzsvara balvai 2020. Tās saņēmēji tiks paziņoti 5. martā starptautiskās tiešsaistes konferences darba devējiem “Līdzsvars visiem/ Balance for all” noslēgumā.

LDDK Līdzsvara balvai 2020 uzņēmēji var pieteikt savu labo praksi inovatīva un veiksmīga atbalsta  sniegšanā saviem darbiniekiem ar mērķi līdzsvarot darba un privāto dzīvi. Piedaloties jebkuram uzņēmumam ir iespēja sevi pozicionēt kā atbildīgu un mūsdienīgu darba devēju, kam rūp darbinieku labbūtība un kam tā ir būtiska uzņēmuma konkurētspējas un produktivitātes nodrošināšanā. Līdzsvara balvas pretendentam ir jābūt Latvijā reģistrētam uzņēmumam.

“Mūsdienu neparedzamajā un straujajā biznesa pasaulē nav viegls uzdevums sasniegt darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tādēļ ir nepieciešams nepārtraukts dialogs par darba organizācijas jautājumiem uzņēmumā. Ir būtiski nodrošināt darba devēju un darba ņēmēju vienotu izpratni par abpusēji pieņemamiem nosacījumiem uzņēmuma darbā. Līdzsvarota un atbalstoša pieeja darba organizēšanā palīdz ne tikai noturēt esošos darbiniekus un piesaistīt jaunus, bet arī iekļaut darba tirgū arvien plašākas sabiedrības grupas, un tam ir būtiska nozīme uzņēmumu konkurētspējā un produktivitātē,” saka LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

LDDK Līdzsvara balvai 2020 uzņēmēji var pieteikt 2020. gada laikā īstenotos atbalsta pasākumus darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, aprūpētājiem un darbiniekiem ar invaliditāti. Tāpat tiks suminātas inovatīvas pieejas elastīga darba režīma nodrošināšanā un īpaši atbalsta pasākumi sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju, piemēram, darba samaksas, pārstāvības principa un bērnu kopšanas atvaļinājuma, nodrošināšanā. Uzņēmumi var  pieteikt arī savas iniciatīvas darbinieku garīgās un fiziskās veselības un labsajūtas veicināšanā - īpaši attiecībā uz tiem darbiniekiem, kas ir vecāki par 55 gadiem.

Visus iesniegtos priekšlikumus LDDK Līdzsvara balvai 2020 vērtēs žūrija, kuras sastāvā ir LDDK, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Labklājības ministrijas pārstāvji.

Pieteikties LDDK Līdzsvara balvai 2020 iespējams līdz 25. februārim, aizpildot informāciju par īstenoto iniciatīvu elektroniskajā anketā https://ej.uz/lidzsvarabalva un sūtot pierādījumus savas iniciatīvas īstenošanai (foto, video, koplīgums, iekšējās kārtības noteikumu kopijas u.tml.) uz e-pasta adresi [email protected] ar norādi “LDDK Līdzsvara balva 2020”.

LDDK Līdzsvara balva 2020 rīkota Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A ietvaros.

Kontakti