Drošas darba vides vadlīnijas

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, Valsts darba inspekciju, Veselības ministriju, Veselības inspekciju, SPKC, Valsts policiju un Ekonomikas ministriju izstrādājusi drošas darba vides vadlīnijas muzejiem, birojiem, pārtikas ražošanas uzņēmumiem, tirdzniecības un ēdināšanas nozarēm.

Vadlīnijas tapušas, lai nozares, ievērojot nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, varētu atsākt pilnvērtīgu darbību, vienlaikus samazinot Covid-19 infekcijas izplatības riskus darba vidē.

Vadlīnijās ietvertas prasības un ieteikumi darba devējiem, kādi prioritārie pasākumi jāīsteno, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus, kā, piemēram, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pamatprasības, risku novērtēšana darba vidē, darbinieku informēšana un plūsmas organizācija, kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu plāna izstrāde, atbildīgo personu noteikšana, kā arī prasības klientiem u.c.

Tāpat, lai darba devējs varētu novērtēt uzņēmuma gatavību drošas darbības atsākšanai, saprot, kādi drošības pasākumi jau ir ieviesti un kādi vēl trūkst, vadlīnijās ir iekļauta arī uzņēmuma pašpārbaudes anketa darba aizsardzībā.

Nozaru pārstāvji ir pārliecināti, ka, izstrādātās rekomendācijas palīdzēs nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus un garantēt klientu drošību.

Vadlīnijas izstrādātas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros.