Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM/RRF)

Lai novērstu Covid-19 krīzes radītos zaudējumus, atjaunotu ekonomiku un palīdzētu visai sabiedrībai pielāgoties jaunajiem apstākļiem, būtiska loma lēmumu pieņemšanas procesā ir sociālajiem partneriem. Tā uzsver ES iestādes – Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija.

ES atveseļošanas plāns un budžets 2021.–2027. gadam ir mērķēts uz to, lainovērstuCovid-19 radīto kaitējumu, reformētu ekonomikas un pārveidotu sabiedrības. Konverģences, noturības un pārveidošanas mērķi ir stingri balstīti uz ES prioritātēm: klimata pārmaiņas, digitālā transformācija, Eiropas vērtības un spēcīgāka Eiropa pasaulē.

Papildu informācija:

FM Atjaunošanas un noturības mehānisma plāna 2021.-2026.gadam projekts un pielikumi (19./20.01.2021):

 

EK vadlīnijas dalībvalstīm RRF izstrādē (17.09.2020.):

 

Atsauces dokumenti atskaites punktiem un mērķiem (Reference documents on milestones and targets)