Jaunumi

Latvijas Darba devēju konfederācija pasniedz Līdzsvara balvu 2020

5. Marts, 2021

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) apbalvojusi tos darba devējus, kas 2020. gadā īpašu uzmanību veltījuši savu darbinieku darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanai. Balvas saņēmuši VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", PSIA "Ventspils reiss", SIA "Wunder Latvia" un AS "Sadales tīkls".

LDDK Līdzsvara balvai 2020 uzņēmēji tika aicināti pieteikt savu labo praksi inovatīva un veiksmīga atbalsta sniegšanā saviem darbiniekiem ar mērķi līdzsvarot darba un privāto dzīvi. Balvu saņēmēji paziņoti 5. martā starptautiskās tiešsaistes konferences darba devējiem “Līdzsvars visiem/ Balance for all” noslēgumā. Balvas tika pasniegtas četrās kategorijās, bet kopumā uz godalgu pretendēja 43 uzņēmumi.

Kategorijā “Atbalsta pasākums darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam” balva piešķirta VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca". Slimnīca īsteno vairākus atbalsta pasākumus darbiniekiem, piemēram, piešķir papildu apmaksātas brīvdienas darbiniekiem ar bērniem, izmaksā pabalstu līdz 50% no noteiktās mēnešalgas reizi kalendārajā gadā par katru apgādībā esošo bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Slimnīca nodrošina arī vasaras darbu slimnīcas darbinieku bērniem vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Darbiniekiem, kuriem ir ģimenes pieaugums, slimnīca sarūpē dāvanu jaundzimušajam. “Mūsu slimnīca kā valsts kapitālsabiedrība ir piemērs, ka ar neatlaidību un skatu uz nākotni ir iespējams īstenot dažādus uz darbiniekiem vērstus atbalsta pasākumus pat tik komplicētā nozarē,”  saka balvas saņēmēji. Atzinība šajā kategorijā piešķirta uzņēmumam SIA “Coca-Cola HBC Latvia” par iniciatīvu – 12 papildu brīvdienas gadā darbiniekiem ar bērniem.

Kategorijā “Atbalsta pasākums sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai” balva pasniegta uzņēmumam PSIA "Ventspils reiss" par iniciatīvu - autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkurss. Tā mērķis ir pierādīt, ka visi darbinieki  - gan vīrieši, gan sievietes, gan darbinieki ar lielu darba stāžu, gan iesācēji – uzņēmumā tiek vērtēti pēc vieniem un tiem pašiem kritērijiem, par galveno izvirzot zināšanas, prasmes un iemaņas, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Iniciatīvas ietvaros uzņēmums mērķtiecīgi īstenoja pasākumus, lai piesaistītu darbā tieši sievietes. “Ar šo iniciatīvi vēlamies panākt Iekļaujošu darba vidi ikvienam darbiniekam. Vienlīdzīgas tiesības, profesionalitāti, drošas, pastāvīgas un uz izaugsmi vērstas darba attiecības, uzklausot un realizējot darbinieku ieteikumus darba vides un apstākļu uzlabošanā, pilnveidošanā, kā arī darba un ģimenes līdzsvara veicināšanā,” saka uzvarētāji.

Atzinība šajā kategorijā piešķirta AS “Swedbank” par metodoloģijas izstrādāšanu līdzvērtīga atalgojuma noteikšanai darbiniekiem - katram amatam ir noteikta amatu saime un līmenis. Katrs darbinieks pats Personāla pārvaldes sistēmā var redzēt tieši viņam piederošo amata saimi un līmeni un atalgojuma minimālo/maksimālo atalgojuma robežu. Tādējādi tiek nodrošināta atalgojuma sistēmas caurskatāmība.

Kategorijā “Pasākums darbinieku garīgās un fiziskās veselības un labsajūtas veicināšanai” pie balvas ticis uzņēmums SIA “Wunder Latvia” par iniciatīva “WunderFitness” jeb finansiāls atbalsts darbinieku sportiskajām aktivitātēm. Uzņēmuma vadība atzīst, ka ir novērota darbinieku ikdienas paradumu un attieksmes maiņa. Piemēram, pārvietošanās veida izvēle nokļūšanai uz un no darba “WunderFitness” programmas ietvaros motivē biežāk izvēlēties iešanu ar kājām vai braukšanu ar velosipēdu. Savukārt uzņēmuma darbinieki apgalvo - šādi izaicinājumi ir pozitīvu atkarību izraisoši: kamēr vienus motivē labdarības mērķis - katrs gada laikā nosportotais kilometrs tiek pārvērst ziedojumā, citiem adrenalīna līmeni ceļ iespēja sacensties.

Atzinība šajā kategorijā izteikta AS “SEB bankai” par aicinājumu visiem darbiniekiem četras piektdienas uz vienotu SEB rīta iezvanīšos, lai kopīgi piedalītos informatīvi izklaidējošā rīta sesijā “Paldies Dievam, piektdiena ir klāt!”

Kategorijā “Atbalsta pasākums darbiniekiem elastīga darba režīma īstenošanai” par uzvarētāju atzīts uzņēmums AS “Sadales tīkls”. Uzņēmums veiksmīgi ieviesis attālināto darbu biroja darbiniekiem un elastīga darba formu darba uzsākšanai no mājām tiem darbiniekiem, kuri strādā nevis birojā, bet klātienē objektos, piemēram, elektromontieriem. “Darbinieki ir mūsu vērtība. Tāpēc mums ir svarīgi sekot līdzi viņu vajadzībām, padarīt ikdienas darba pienākumu veikšanu ērtāku un efektīvāku, piedāvājot jēgpilnus, mūsdienīgus un piemērotus attālinātā darba risinājumus, kas motivē vēl produktīvākam darbam,” saka uzvarētāji.

Atzinību arī šajā kategorijā saņēmis uzņēmums SIA Coca-Cola HBC Latvia” par plašu pasākumu klāstu elastīgu darba apstākļu nodrošināšanai - attālinātu darbu no mājām līdz 10 darba dienām mēnesī, elastīgu darba laiku, iespēju strādāt dalītā modelī (daļu darba dienas no biroja, daļu attālināti), īsākas piektdienas, pagarinot darba dienas nedēļas ietvaros. Tāpat iespējams strādāt no citas Coca-Cola HBC vienības.

LDDK Līdzsvara balva 2020 rīkota Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A ietvaros.