Jaunumi

Prezentēs rezultātus pētījumam par darba un privātās dzīves līdzsvaru Latvijā

3. Marts, 2021

5. martā notiks tiešsaistes starptautiskā konference par darba un privātās dzīves līdzsvaru “Līdzsvars visiem”. Tās laikā Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) prezentēs pētījuma rezultātus un ieteikumu rīcībpolitikas veidotājiem un darba devējiem par to, kā sekmēt darba un privātās dzīves līdzsvaru, vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi darba tirgum.

LDDK veiktā situācijas izpēte liecina, ka aptuveni trešajai daļai Latvijā strādājošo ir kāda aprūpes atbildība: visbiežāk – par bērniem, taču nelielai daļai – arī par pieaugušajiem. Lielāko daļu aprūpes pienākumu uzņemas sievietes, vecuma grupā no 25 līdz 44 gadiem, kā arī nodarbinātie ar vidēju un zemu izglītību. Profesionālu aprūpes pakalpojumu pieejamības trūkums daļai darba ņēmēju liek samazināt darbalaiku vai pārtraukt darbu vispār.

Pētījumā secināts, ka vidējiem un īpaši lielajiem uzņēmumiem ir lielākas iespējas nodrošināt finansiāli ietilpīgus risinājumus darbinieku atbalstīšanai, piemēram, bērnudārzu vasaras mēnešos uzņēmuma darbinieku bērniem vai aukles pakalpojumus. Tāpat arī materiāli stimulējošus atbalsta pasākumus – papildu atvaļinājuma pabalstus, pabalstus svētkos un jubilejās, kā arī pabalstus, kas tiek piešķirti, bērnam piedzimstot vai uzsākot skolas gaitas. Arī tuvinieka nāves un citos gadījumos.

Izplatītākie atbalsta pasākumi Latvijā, ko saviem darbiniekiem nodrošina darba devējs, ir veselības apdrošināšana, apdrošināšana nelaimes gadījumiem, transporta kompensācijas un citi darba un privātās dzīves līdzsvaru veicinoši pasākumi. Nozīmīgs darbinieku labsajūtas un komandas saliedēšanas veids ir sporta un izklaidējošie pasākumi darbiniekiem un to ģimenēm.

Būtisks atbalsts darbiniekiem ir darbalaika elastīgums, piemēram, elastīgs darba grafiks un attālināta darba iespējas, kas palīdz līdzsvarot darba un privāto dzīvi. Kā galvenos ieguvumus elastīgai darbalaika organizācijai - darba devēji saredz zemāku stresa līmeni, resursu ietaupījumu, darbinieku lojalitāti, kā arī iespēju piesaistīt jaunos talantus un paaugstināt darba rezultātus vai produktivitāti.

Kā galvenos izaicinājumus elastīgai darbalaika organizācijai  darba devēji saredz grūtības darbiniekiem piemērot vienlīdzīgu attieksmi, piemēram, tiem, kas strādā biroja administrācijā un tiem, kas piedalās ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesā. Attiecīgi izaicinājums elastīgai darbalaika organizācijai darba devēju skatījumā ir komandas saliedētības trūkums, mazākas iespējas kontrolēt paveikto darbu, kā arī sliktāki darba rezultāti vai produktivitāte, darba drošības risku paaugstināšanās un grūtības atrast tehnoloģiskos risinājumus sekmīgai komunikācijai.

Novēršot iemeslus, kas kavē personas aktīvi iesaistīties darba tirgū, ir iespējams mazināt bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju nepietiekamo iesaisti darba tirgū, paaugstināt šo personu ienākumu līmeni un sociālo drošību gan nodarbinātības periodā, gan arī pēc pensijas vecuma sasniegšanas.

Pētījuma rezultātā LDDK sniedz ieteikumus Latvijas valsts rīcībpolitikas veidotājiem un darba devējiem, un uzņēmumu vadītājiem darba un privātās dzīves līdzsvara sekmēšanai un vienlīdzīgu iespēju un piekļuves darba tirgum tiesību īstenošanai. Ar LDDK ieteikumiem iespējams iepazīties LDDK rīkotās konferences mājaslapā: “Līdzsvars visiem”. 

Lai aktualizētu sabiedrībā diskusijas par darba un privātās dzīves līdzsvara saglabāšanas dažādajiem aspektiem, kā arī iepazīstinātu ar veiktā pētījuma rezultātiem, 5. martā LDDK aicina visus interesentus pieslēgties starptautiskajai konferencei par darba un privātās dzīves līdzsvaru “Līdzsvars visiem”! Konference norisināsies no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00 tiešsaistes platformā http://balanceforall.eu/. Konferencē piedalīsies runātāji no dažādām pasaules valstīm un organizācijām. Konferences apmeklētājiem būs iespēja arī iepazīties ar starptautiskajiem labās prakses piemēriem darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanā, kurus pēc tam ieviest arī savos uzņēmumos.

Konferences mērķis ir vērst darba devēju uzmanību uz to, kā attālināta darba apstākļos darbiniekiem saglabāt līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi. Konferencē būs iespējams arī uzzināt, kādi ir darba un privātās dzīves līdzsvaru veicinošu pasākumu ieguvumi un ko darīt, lai arvien vairāk darba devēju darba un privātās dzīves līdzsvaru uztvertu kā jebkura veiksmīga uzņēmuma darbības priekšnoteikumu.

Konference “Līdzsvars visiem” rīkota Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A ietvaros.