Jaunumi

LDDK darba un privātās dzīves līdzsvara vebinārā runās par atbalsta pasākumiem uzņēmumos darbiniekiem – aprūpētājiem

25. Novembris, 2021

26. novembrī norisināsies piektais Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotais apmācību vebinārs darba devējiem par darba un privātās dzīves līdzsvaru  - “Atbalsta pasākumi darbiniekiem – aprūpētājiem”.

Vebināros darba devējiem ir iespēja iepazīties ar konkrētu Latvijas uzņēmumu pieredzi un ieviestajiem pasākumiem, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī uzzināt par darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi darbavietā mūsdienās, izskatīt dažādus praktiskos risinājumus elastīgam darba režīmam, garīgai un fiziskai veselībai un labbūtībai darbavietā, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū un dažādu darbinieku grupu atbalstam: darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, darbiniekiem – aprūpētājiem, vecāka gada gājuma darbiniekiem, darbiniekiem ar invaliditāti.

Ceturtajā nodarbībā, kas norisinājās 12. novembrī, apmācību lektori stāstīja par atbalsta pasākumiem darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam. Lai nodrošinātu šādu personu vienlīdzīgāku piekļuvi darba tirgum, uzņēmumi var piedāvāt elastīgu darba grafiku, papildu apmaksātas brīvdienas, attālinātu darbu, pasākumus ģimenēm ar bērniem, samazinātu darba slodzi un citus atbalsta veidus. Būtiski ir nodrošināt atgriezenisko saiti un dialogu starp darbiniekiem un darba devēju, lai noskaidrotu dažādu darbinieku grupu vajadzības un, cik vien iespējams, pielāgotu uzņēmuma personāla politiku atbalstošu iniciatīvu ieviešanā.

Vebināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar uzņēmumu “Liepājas RAS” un "Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas" labo praksi. Liepājas RAS administratīvā vadītāja Inese Brūdere pauda, ka darba un privātās dzīves līdzsvars ir būtisks aspekts ceļā uz izcilību. Kā galvenos faktorus līdzsvara nodrošināšanā uzņēmums uzsver darba vidi, darba organizāciju un darba apstākļus. Uzņēmums saviem darbiniekiem piedāvā elastīgu darba laiku, papildu brīvdienas – balstītas ne tikai normatīvos, bet arī iekšējā kultūrā un darbinieku vajadzībās, dažādās aktivitātes un pasākumus. Kā galvenos ieguvumus Liepājas RAS min augstu korporatīvās atbildības kopvērtējumu, darbnespējas dienu skaita samazinājumu, arodslimību novēršanu un ilgu darba stāžu uzņēmumā - vecākajam darbiniekam ir 71 gads.

"Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas" projektu vadītāja Alīna Kitnere vebinārā pastāstīja, ka, ieviešot atbalstošus pasākumus darbinieku labbūtībai, ir pieaugusi darbinieku apmierinātība ar savu darbavietu. Slimnīca darbiniekiem ar bērniem piedāvā apmaksātas brīvdienas sakarā ar bērnu skolas gaitu uzsākšanu, absolvējot izglītības iestādi, apmaksātu papildatvaļinājuma dienu par katru bērnu, kā arī nodrošina atbalstu par katru apgādībā esošo bērnu ar invaliditāti.

Nākamajā nodarbība, kas notiks 26. novembrī, ar savu pieredzi par to, kā iespējams atbalstīt darbiniekus – aprūpētājus, dalīsies Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš un Anete Bendika.

Nodarbības vada:

Dr.sc.pol. Inese Stepiņa, LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) zinātniskā redaktore un līdzautore. Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzēja, no 2011.līdz 2019.gadam biznesa augstskolas “Turība” viesdocente. Specializācija: salīdzināmā politika, ES politika un tiesības.

Mag. iur., Mag. oec. Pēteris Leiškalns, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) līdzautors. Sabiedriski aktīvs Jūrmalas daudzbērnu ģimeņu biedrībā un Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībā. No 2002. līdz 2009. gadam bijis Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs. Specializācija: sociālie jautājumi, sociālā drošība un tiesības.

Mācības finansē Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A līdzekļi.