Jaunumi

LDDK darba un privātās dzīves līdzsvara vebinārā runās par atbalsta pasākumiem darbavietā vecāka gada gājuma darbiniekiem

6. Janvāris, 2022

7. janvārī norisināsies devītais Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotais apmācību vebinārs darba devējiem par darba un privātās dzīves līdzsvaru  - “Atbalsta pasākumi vecāka gada gājuma darbiniekiem”.  Šobrīd darbaspēka piedāvājums vecāka gada gājuma (40 - 60+ gadi) iedzīvotāju vidū Latvijā pārsniedz jaunāka gada gājuma (20 - 40 gadi) iedzīvotājus, tāpēc, lai šo situāciju pārvērstu par iespēju, jāveicina nodarbinātība visa mūža garumā, mudinot darba devējus saglabāt un pieņemt darbā vecākus darbiniekus un sekmējot labi atalgotu darbu un vēlāku pensionēšanos.

Vebināros darba devējiem ir iespēja iepazīties ar konkrētu Latvijas uzņēmumu pieredzi un ieviestajiem pasākumiem, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī uzzināt par darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi darbavietā mūsdienās, izskatīt dažādus praktiskos risinājumus elastīgam darba režīmam, garīgai un fiziskai veselībai un labbūtībai darbavietā, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū un dažādu darbinieku grupu atbalstam: darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, darbiniekiem – aprūpētājiem, vecāka gada gājuma darbiniekiem, darbiniekiem ar invaliditāti.

Astotajā nodarbībā, kas norisinājās 17. decembrī, apmācību lektori stāstīja par atbalsta pasākumiem darbinieku garīgajai un fiziskajai veselībai, kā arī par labbūtības būtisko lomu darbavietā. Labbūtība darbavietā attiecas uz visiem darba dzīves aspektiem, sākot no fiziskās vides kvalitātes un drošības līdz darba ņēmēju domām par savu darbu, darba vidi, atmosfēru darbā un darba organizāciju. Tā ir spēja īstenot savas intereses, vērtības un dzīves mērķus, lai gūtu jēgu, laimi un pilnveidošanos profesionālajā jomā.

Kā būtiskākās praktiski ieviestās labbūtības dimensijas savos uzņēmumos vebināra dalībnieki atzina:

  • fizisko vidi, kas ietver ergonomiku, komfortu, vides ilgtspēju, apgaismojumu un gaisa kvalitāti,
  • finanšu un materiālo vidi, kas ietver atalgojumu, materiālos ieguvumus, 
  • psihoemocionālo vidi, kas ietver attīstības iespējas, stresa vadības prasmes, elastību, jēgas un mērķa sajūtu, vērtību saskaņotību, kā arī autonomiju un atpūtu, 
  • fiziskā veselība vidi, kas ietver slimību prevenciju un fiziskās aktivitātes,
  • sociālā vidi, kas ietver komunikāciua un atgriezenisko saiti, piederības sajūtu, attiecības ar kolēģiem un savstarpējo atbalstu, sadarbību ar vadību.

Dalībnieki pauda, ka svarīgi darbavietā komunicēt par šīm tēmām, noskaidrot darbinieku vajadzības, lai ieviestu reālus risinājumus. Vienlīdz nozīmīgi ir kopīgi saliedēšanās pasākumi, sportiskās aktivitātes un kopīgas tradīcijas - turklāt, šādiem atbalsta pasākumiem nav lielu izmaksu.

Vebināra dalībnieki iepazinās ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” labo praksi. Uzņēmuma Personāla vadības daļas vadītāja Edīte Kalniņa līdzīgi kā vebināra dalībnieki pauda, ka būtiska loma darbavietā ir fiziskajai videi - biroja iekārtojumam. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir izveidojusi aktivitātēs bāzētu biroju, lai sekmētu darbinieku labbūtību, veicinātu inovācijas un radošumu. Uzņēmuma birojā ir iekārtotas 10 dažādas funkcionālās zonas darba veikšanai. Tāpat, lai mazinātu stresu, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” rīko lekcijas par stresa vadību un izdegšanu, miegu, laimi, psiholoģiskām krīzēm, darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī citām nozīmīgām tēmām. E. Kalniņa arī uzsvēra vadītāju lomu darbavietā, kuriem noteikti ir jānodrošina regulāras apmācības par to, kā strādāt un komunicēt ar savu komandu. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” arī sniedz atbalstu sportiskām aktivitātēm, nodrošina elastīgu darba laiku, rīko drošības un veselības nedēļu  un citas kopīgas aktivitātes. Šie pasākumu uzņēmumā ir būtiski kāpinājuši darbinieku apmierinātību un iesaisti.

Nākamajā nodarbība, kas notiks 7. janvārī, AS “Cēsu alus" Personāla nodaļas vadītāja Ruta Pāvuliņa stāstīs par uzņēmumā ieviestajiem pasākumiem vecāku darbinieku atbalstam.

Nodarbības vada:

Dr.sc.pol. Inese Stepiņa, LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) zinātniskā redaktore un līdzautore. Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzēja, no 2011.līdz 2019.gadam biznesa augstskolas “Turība” viesdocente. Specializācija: salīdzināmā politika, ES politika un tiesības.

Mag. iur., Mag. oec. Pēteris Leiškalns, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) līdzautors. Sabiedriski aktīvs Jūrmalas daudzbērnu ģimeņu biedrībā un Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībā. No 2002. līdz 2009. gadam bijis Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs. Specializācija: sociālie jautājumi, sociālā drošība un tiesības.

Mācības finansē Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A līdzekļi.