Jaunumi

LDDK darba un privātās dzīves līdzsvara vebinārā runās par elastīga darba formām

3. Decembris, 2021

3. decembrī norisināsies sestais Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotais apmācību vebinārs darba devējiem par darba un privātās dzīves līdzsvaru  - “Atbalsta pasākumi darbiniekiem elastīgam darba režīmam”.

Vebināros darba devējiem ir iespēja iepazīties ar konkrētu Latvijas uzņēmumu pieredzi un ieviestajiem pasākumiem, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī uzzināt par darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi darbavietā mūsdienās, izskatīt dažādus praktiskos risinājumus elastīgam darba režīmam, garīgai un fiziskai veselībai un labbūtībai darbavietā, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū un dažādu darbinieku grupu atbalstam: darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, darbiniekiem – aprūpētājiem, vecāka gada gājuma darbiniekiem, darbiniekiem ar invaliditāti.

Piektajā nodarbībā, kas norisinājās 26. novembrī, apmācību lektori stāstīja par atbalsta pasākumiem darbiniekiem, kuri aprūpē kādu tuvinieku, kuram nopietna medicīniska iemesla dēļ ir nepieciešama būtiska aprūpe vai atbalsts.

LDDK veiktā izpēte liecina, ka Latvijā ir nepietiekama personu, kurām ir nepieciešama aprūpe, profesionāla pakalpojumu pieejamība. Tādējādi strādājošie paši uzņemas aprūpētāja lomu, kas bieži vien noved pie darba tirgus pamešanas - jo īpaši sieviešu vidū. Lai nodrošinātu šādu personu vienlīdzīgāku piekļuvi darba tirgum, uzņēmumi var piedāvāt elastīgu darba laiku, attālinātu darbu, nepilnu darba slodzi, atbrīvojumu no virsstundu darba, papildu brīvdienas, kā arī finansiālu atbalstu veselības aprūpes pakalpojumiem ģimenes locekļiem un tuviniekiem.

Ņemot vērā, ka daļa uzņēmumu, iespējams, pat nepārzina savu nodarbināto aprūpes atbildību par personām, kurām ir nepieciešama būtisks atbalsts medicīnisku iemeslu dēļ, nepieciešams nodrošināt atgriezenisko saiti un dialogu starp darbiniekiem un darba devēju. Tikai tā ir iespējams noskaidrot dažādu darbinieku grupu vajadzības un, cik vien iespējams, pielāgotu uzņēmuma personāla politiku atbalstošu iniciatīvu ieviešanā darbiniekiem, kas kļuvušu par aprūpētājiem.

Vebinārā iepazīstoties ar Anetes Bendikas stāstu, kura ir mamma bērnam ar invaliditāti un vienlaikus turpina sevi pilnveidot profesionālajā jomā un, uzklausot Latvijas Samariešu apvienības direktoru Andri Bērziņu, atklājās būtiskas problēmas, ar ko nākas saskarties darbiniekiem aprūpētājiem - trūkst vienkārša piekļuve vienotai un strukturētai informācijai, kur vērsties pēc atbalsta.

Atbildīgās valsts un pašvaldību institūcijas attieksmes ziņā ir vairāk orientētas uz sevi, nevis risinājumu meklēšanas un atbalsta sniegšanu personām, kurām ir aprūpes atbldība. Lai palīdzētu saviem darbiniekiem, kuri nonākuši aprūpētāja lomā, darba devēji arī var sniegt nozīmīgu atbalstu - iekļaut uzņēmuma personālvadības politikā vadlīnijas ar būtiskāko informāciju par to, kāds valsts un pašvaldību atbalsts pienākas darbiniekiem aprūpētājiem un kur vērsties pēc palīdzības, ja darbinieks ir kļuvis par aprūpētāju.

Nākamajā nodarbība, kas notiks 3. decembrī, Tele2 Latvija Personāla vadības departamenta direktore Aija Bite-Ozere stāstīs par uzņēmumā ieviestajiem pasākumiem darbinieku labbūtībai.

Nodarbības vada:

Dr.sc.pol. Inese Stepiņa, LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) zinātniskā redaktore un līdzautore. Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzēja, no 2011.līdz 2019.gadam biznesa augstskolas “Turība” viesdocente. Specializācija: salīdzināmā politika, ES politika un tiesības.

Mag. iur., Mag. oec. Pēteris Leiškalns, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) līdzautors. Sabiedriski aktīvs Jūrmalas daudzbērnu ģimeņu biedrībā un Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībā. No 2002. līdz 2009. gadam bijis Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs. Specializācija: sociālie jautājumi, sociālā drošība un tiesības.

Mācības finansē Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A līdzekļi.