Jaunumi

Darba devējus aicina pieteikties “LDDK Līdzsvara balvai 2021”

14. Decembris, 2021

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) vēlas izcelt tos darba devējus, kuri īpašu uzmanību veltījuši savu darbinieku darba un privātās dzīves līdzsvara sekmēšanai, tāpēc izsludina “LDDK Līdzsvara balvu 2021”. Pretendentiem līdz nākamā gada 6. janvārim ir iespēja iesniegt pieteikumu balvai 7 nominācijās. Uzvarētājus Latvijas Darba devēju konfederācija paziņos 2022. gada 4. februārī tiešsaistes apbalvošanas pasākumā.

“LDDK Līdzsvara balvai 2021” uzņēmēji var pieteikt savu labo praksi inovatīva un veiksmīga atbalsta  sniegšanā saviem darbiniekiem ar mērķi līdzsvarot darba un privāto dzīvi. Piedaloties, jebkuram uzņēmumam ir iespēja sevi pozicionēt kā atbildīgu un mūsdienīgu darba devēju, kam rūp darbinieku labbūtība un kam tā ir būtiska uzņēmuma konkurētspējas un produktivitātes nodrošināšanā. Līdzsvara balvas pretendentam ir jābūt Latvijā reģistrētam uzņēmumam. Iniciatīvas, kas jau ir apbalvotas ar “Līdzvara balvu”, atkārtoti uz to nevar pretendēt.

“Piemērotākā formula darba un privātās dzīves līdzsvaram noteikti ir meklējama organizatoriskā līmenī - savstarpējā komunikācijā un nepārtrauktā mijiedarbībā. Tomēr, apzinoties, ka tieši darba devējam ir noteicošā loma labākas darba vides un apstākļu veidošanā saviem darbiniekiem, vēlamies pateikties tiem uzņēmumiem, kuri ir īpaši padomājuši par darba ņēmēju labbūtību un ieviesuši dažādus inovatīvus risinājumus. Darba un privātās dzīves līdzsvaru sekmējoša politika uzlabo uzņēmuma konkurētspēju, darba ražīgumu un palīdzēt efektīvāk reaģēt uz mainīgajiem darba tirgus apstākļiem, ” saka LDDK ģenrāldirektore Līga Meņģelsone.

LDDK Līdzsvara balvai 2021” uzņēmēji var pieteikt 2021. gada laikā īstenotos atbalsta pasākumus:

  • darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadiem;
  • darbiniekiem - aprūpētājiem;
  • darbiniekiem elastīgu darba režīmu īstenošanai;
  • sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai ;
  • darbinieku garīgās un fiziskās veselības un labsajūtas veicināšanai;
  • gados vecāku darbinieku (55+) fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai, darba vides pielāgošanai;
  • darbinieku ar invaliditāti fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai, darba vides pielāgošanai.

Visus iesniegtos priekšlikumus LDDK Līdzsvara balvai 2021 vērtēs žūrija, kuras sastāvā ir LDDK, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Labklājības ministrijas pārstāvji.

Pieteikties LDDK Līdzsvara balvai 2021 iespējams līdz 2022. gada 6. janvārim, aizpildot informāciju par īstenoto iniciatīvu elektroniskajā anketā https://ej.uz/lidzsvarabalva2021.

Ar balvas nolikumu iespējams iepazīties šeit.

2021. gadā balvas saņēma VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", PSIA "Ventspils reiss", SIA "Wunder Latvia" un AS "Sadales tīkls".

Balvu finansē Eiropas Savienības programma “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A ietvaros.

Kontakti