Jaunumi

LDDK darba un privātās dzīves līdzsvara vebinārā runās par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū un attieksmi darbā

9. Decembris, 2021

10. decembrī norisināsies septītais Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotais apmācību vebinārs darba devējiem par darba un privātās dzīves līdzsvaru  - “Atbalsta pasākumi sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū”. Ar sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū saprot vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām bez diskriminēšanas uz dzimuma pamata, tai skaitā attiecībā uz nodarbinātību, attieksmi darbā, un atalgojumu.

Vebināros darba devējiem ir iespēja iepazīties ar konkrētu Latvijas uzņēmumu pieredzi un ieviestajiem pasākumiem, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī uzzināt par darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi darbavietā mūsdienās, izskatīt dažādus praktiskos risinājumus elastīgam darba režīmam, garīgai un fiziskai veselībai un labbūtībai darbavietā, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū un dažādu darbinieku grupu atbalstam: darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, darbiniekiem – aprūpētājiem, vecāka gada gājuma darbiniekiem, darbiniekiem ar invaliditāti.

Sestajā nodarbībā, kas norisinājās 3. decembrī, apmācību lektori stāstīja par atbalsta pasākumiem elastīga darba režīma nodrošināšanai darbiniekiem.

LDDK veiktā uzņēmumu aptauja 2020. gadā liecina, ka Latvijā lielākā daļa darba devēju piedāvā saviem darbiniekiem elastīgas darbalaika iespējas (86%). Tikai 7% aptaujāto uzņēmumu norāda, ka elastīga darba organizācijas formas darbiniekiem nav pieejamas, jo to neļauj darbības specifika, piemēram, būvniecībā, apstrādes rūpniecībā, transporta nozarē, viesmīlībā u.c.

Nelieli uzlabojumi attiecībā uz elastību darbavietā var dot labus rezultātus, jo īpaši, piesaistot vai noturot jaunākus darbiniekus, kuriem mēdz būt atšķirīga nostāja par darba laiku un atvaļinājumu. Tāpat elastīga darba formas uzņēmumā palīdz saglabāt darbiniekus – vecākus vai darbiniekus – aprūpētājus, kuri bieži vien vēlas izmantot attālināta darba iespējas un elastīgu vai nepilnu darbalaiku, lai nebūtu pilnībā jāpamet darba tirgus. Kā norāda darba devēji – būtiskākie ieguvumi elastīga darbalaika organizācijai uzņēmumā ir zemāks stresa līmenis, resursu ietaupījums un darbinieku lojalitāte.

Vebināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar “Tele2 Latvija” labo praksi. Uzņēmuma Personāla vadības departamenta direktore Aija Bite-Ozere akcentēja, ka pret darbinieku jāizturas kā pret klientu. Tele2 Latvija kā galvenos instrumentus darbinieku labbūtības nodrošināšanai norāda atbilstošu darba vidi, iknedēļas individuālās pārrunas, kā arī ikgadējās darba izpildes sarunas un darbinieku apmierinātības aptauju. Šāda atgriezeniskās saites nodrošināšana ir būtiska darbinieku vajadzību noteikšanai, lai pielāgotu elastīga darba formas. Tele2 Latvija arī īpaši piedomā pie darba dienas līdzsvara, kas kļūst arvien aktuālāks, strādājot attālināti, piemēram, nosakot, ka viena sapulce ilgst mazāk par stundu.

Nākamajā nodarbība, kas notiks 10. decembrī, "Swedbank" personāla projektu vadītāja Inese Blaua-Brēķe stāstīs par uzņēmumā ieviestajiem pasākumiem sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū, bet ar tēta pieredzi dalīsies biedrības “Tēvi” pārstāvis Gatis Smidrovskis.

Nodarbības vada:

Dr.sc.pol. Inese Stepiņa, LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) zinātniskā redaktore un līdzautore. Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzēja, no 2011.līdz 2019.gadam biznesa augstskolas “Turība” viesdocente. Specializācija: salīdzināmā politika, ES politika un tiesības.

Mag. iur., Mag. oec. Pēteris Leiškalns, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) līdzautors. Sabiedriski aktīvs Jūrmalas daudzbērnu ģimeņu biedrībā un Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībā. No 2002. līdz 2009. gadam bijis Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs. Specializācija: sociālie jautājumi, sociālā drošība un tiesības.

Mācības finansē Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A līdzekļi.