Jaunumi

LDDK uzsāk apmācības darba un privātās dzīves līdzsvara sekmēšanai

28. Oktobris, 2021

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) uzsākusi apmācības darba devējiem "Darba un privātās dzīves līdzsvars darbavietā", kas sastāv no 10 vebināru cikla un e-apmācību programmas. Mācības norisinās katru piektdienu no šī gada 22. oktobra līdz nākamā gada 14. janvārim tiešsaistē.

Interesentiem vēl ir iespēja pieteikties apmācību programmai, aizpildot anketu vietnē: https://ej.uz/lddkvebinari. Piedalīties var jebkuras nozares un jebkura lieluma uzņēmuma, organizācijas vai iestādes pārstāvis. Dalība apmācību programmā ir bez maksas.

Vebināros darba devējiem ir iespēja iepazīties ar konkrētu Latvijas uzņēmumu pieredzi un ieviestajiem pasākumiem, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī uzzināt par darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi darbavietā mūsdienās, izskatīt dažādus praktiskos risinājumus elastīgam darba režīmam, garīgai un fiziskai veselībai un labbūtībai darbavietā, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū un dažādu darbinieku grupu atbalstam: darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, darbiniekiem – aprūpētājiem, vecāka gada gājuma darbiniekiem, darbiniekiem ar invaliditāti.

Pirmā nodarbība bija veltīta darba un privātās dzīves līdzsvara dažādajiem aspektiem un nozīmei darbavietā, sniedzot vispārīgu ieskatu tēmā un sīkāku izklāstu par iespējamiem riskiem līdzsvara trūkumam un ar kādiem pasākumiem uzņēmumā iespējams no tiem izvairīties. Lai sekmētu padziļinātu izpratni par tēmas aktualitāti, vebināra dalībnieki iesaistījās arī praktiski, paužot savu nostāju un vērtējumu par konkrētas problēmsituācijas risinājumiem.

Darba un privātās dzīves līdzsvars ir priekšnoteikums veiksmīgai uzņēmuma darbībai. Darba un privātās dzīves līdzsvars ir situācija, kad persona ir apmierināta ar laika sadalījumu, ko tā velta vai var veltīt darbam un savai privātajai dzīvei. Uzlabots darba un privātās dzīves līdzsvars ļauj ne tikai noturētu esošos darbiniekus un piesaistītu jaunus, bet arī iekļaut darba tirgū arvien plašākas sabiedrības grupas un uzlabotu uzņēmumu vai organizācijas darbību, konkurētspēju un produktivitāti.

Par to, kā AS Citadele banka rūpējas par darbinieku fizisko un emocionālo labbūtību, vebinārā pastāstīja uzņēmuma korporatīvās komunikācijas vadītāja Kristīne Mennika. Viņa uzsvēra, lai uzņēmumā radītu labvēlīgu un uz attīstību vērstu vidu, būtiski nodrošināt darbinieku iesaisti, efektīvu informācijas apriti, atgriezenisko saiti, individuālu pieeju un aktivitāšu daudzveidību. Šim nolūkam AS Citadele ir izstrādājusi dažādus rīkus un programmas iekšējās pieredzes apmaiņai, mijiedarbībai un mentālajai veselībai, kā arī rīko kopīgus pasākumus un regulāras fiziskās aktivitātes – arī attālinātā režīmā.

Uzņēmuma Wunder vēstnese Latvijā Ilze Zariņa vebinārā uzsvēra cieša kontakta un savstarpējās mijiedarbības lomu. Wunder Latvia saviem darbiniekiem nodrošina attālinātu darbu un elastīgu darbalaiku, kā arī piedāvā dažādus slodzes formātus, lai palīdzētu salāgot darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tāpat uzņēmums sniedz finansiālu atbalstu darbinieku kopīgām aktivitātēm ārpus darba laika un fiziskajai veselībai, īstenojot Wunder Fitness programmu, kuras ietvaros katrs uzkrātais kilometrs gada laikā tiek pārvērsts ziedojumā.

Nākamais vebinārs norisināsies 29. oktobrī, kurā runās par darba un privātās dzīves galvenajiem jēdzieniem un aktualitāti mūsdienās, bet ar savu labo praksi dalīsies uzņēmums “Rīgas satiksme”.

Nodarbības vada:

Dr.sc.pol. Inese Stepiņa, LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) zinātniskā redaktore un līdzautore. Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzēja, no 2011.līdz 2019.gadam biznesa augstskolas “Turība” viesdocente. Specializācija: salīdzināmā politika, ES politika un tiesības.

Mag. iur., Mag. oec. Pēteris Leiškalns, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) līdzautors. Sabiedriski aktīvs Jūrmalas daudzbērnu ģimeņu biedrībā un Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībā. No 2002. līdz 2009. gadam bijis Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs. Specializācija: sociālie jautājumi, sociālā drošība un tiesības.

Mācības finansē Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A līdzekļi.

Labās prakses piemēri

SIA Wunder Latvia AS Citadele banka