Notikums

Starptautiska konference “Līdzsvars visiem”

 

Priecāsimies Tevi satikt 2021. gada 5. martā starptautiskajā bezmaksas konferencē tiešsaistē par darba un privātās dzīves līdzsvaru “Līdzsvars visiem”!

Reģistrēties dalībai konferencē

Konferences mērķis ir vērst darba devēju uzmanību uz to, kā panākt, lai darbiniekam nepazūd līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi. Tikai apmierināts darbinieks ir lojāls, līdzatbildīgs un strādā ar pilnu atdevi.

Konferences laikā tiks apspriesta tēma par indivīdu dažādajām lomām sabiedrībā (darbinieks, vecāks, aprūpētājs utml.), šo lomu prasību izpilde un to, kā katra no indivīda lomām savstarpēji ietekmē produktivitāti.

Konferencē piedalīsies darba devēju pārstāvji no tādām pasaules valstīm kā Austrija, Beļģija, Dānija, Grieķija, Īrija, Slovēnija, Somija un citām, kā arī starptautiski lektori un pārstāvji no šādām organizācijām:

  •  Starptautiskā Darba devēju organizācija(IOE – International Organisation of Employers) - apvieno 150  nacionālās darba devēju organizācijas un veido lielāko privātā sektora interešu pārstāvniecību pasaules mērogā.
  • UNESCO Future Literacy nodaļa - pievērš uzmanību cilvēku prasmēm, kas labāk palīdz izprast savu lomu nākotnē un labāk pielāgoties, lai pilnībā izmantotu savas spējas un sagatavotos pārmaiņām.
  • Eurfound – ES aģentūra, kas nodrošina zināšanas un palīdz izstrādāt sociālo, nodarbinātības un ar darbu saistītu politiku.
  • International Center for Work and Family – uzsver korporatīvo ģimenes atbildību uzņēmējdarbībā, veicinot uzņēmuma vadību, kultūru, līdzsvaru un elastību, tādējādi atvieglojot darbinieku darba, ģimenes un personīgās dzīves integrāciju.

Konferences dalībniekiem būs iespēja arī iepazīties ar starptautiskajiem labās prakses piemēriem darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanā, kurus pēc tam ieviest arī savos uzņēmumos. Konference norisināsies divās
valodās (LV, ENG), dalībniekiem būs pieejama sinhronā tulkošana.

Konference norisināsies no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00 tiešsaistes platformā.

 

Datums un laiks
05. Marts, 2021
11:00-17:00
Dalības maksa
Bezmaksas