Jaunumi

LDDK vebināru ciklā runās par atbalsta pasākumiem darbiniekiem aprūpētājiem

24. Februāris, 2022

Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK), turpinot otro vebināru ciklu par darba un privātās dzīves līdzsvaru darbavietā, runās par to, kā darba devēji var atbalstīt savus darbiniekus, kuri aprūpē tuvinieku, kam nopietna medicīniska iemesla dēļ ir nepieciešama būtiska aprūpe vai atbalsts. Piektais vebinārs notiks 25. februārī plkst. 15.00 Zoom platformā. LDDK vebināru cikls kopumā sastāv no 5 nodarbībām, kas norisinās no šī gada 28. janvāra līdz šī gada 25. februārim.

LDDK veiktā izpēte liecina, ka Latvijā ir nepietiekama personu, kurām ir nepieciešama aprūpe, profesionāla pakalpojumu pieejamība. Tādējādi strādājošie paši uzņemas aprūpētāja lomu, kas bieži vien noved pie darba tirgus pamešanas - jo īpaši sieviešu vidū. Lai nodrošinātu šādu personu vienlīdzīgāku piekļuvi darba tirgum, uzņēmumi var piedāvāt elastīgu darba laiku, attālinātu darbu, nepilnu darba slodzi, atbrīvojumu no virsstundu darba, papildu brīvdienas, kā arī finansiālu atbalstu veselības aprūpes pakalpojumiem ģimenes locekļiem un tuviniekiem.

Ņemot vērā, ka daļa uzņēmumu, iespējams, pat nepārzina savu nodarbināto aprūpes atbildību par personām, kurām ir nepieciešama būtisks atbalsts medicīnisku iemeslu dēļ, nepieciešams nodrošināt atgriezenisko saiti un dialogu starp darbiniekiem un darba devēju. Tikai tā ir iespējams noskaidrot dažādu darbinieku grupu vajadzības un, cik vien iespējams, pielāgotu uzņēmuma personāla politiku atbalstošu iniciatīvu ieviešanā darbiniekiem, kas kļuvušu par aprūpētājiem.

Piektajā vebinārā pieredzē par atbalsta pasākumiem darbiniekiem - aprūpētājiem dalīsies Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča. Pieteikties vebināram iespējams, aizpildot anketu vietnē: https://ej.uz/lddkvebinari.

Piedaloties apmācību vebināros, dalībnieki varēs labāk izprast darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi uzņēmuma darbībā, varēs spēt atpazīt darba un privātās dzīves līdzsvara trūkumu darbavietā atsevišķām darbinieku kategorijām, kā arī piedāvāt dažādus risinājumus labākam līdzsvaram. Tāpat dalībnieki varēs iepazīties ar jauniem Latvijas uzņēmumu pieredzes stāstiem un labās prakses piemēriem par darbavietā ieviestajiem pasākumiem, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Ceturtajā nodarbībā, kas norisinājās 18. februārī, vebināra lektori – programmas pasniedzēji Inese Stepiņa un Pēteris Leiškalns – stāstīja par atbalsta pasākumiem darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadiem. Lai sasniegtu labākus darba rezultātus un veicinātu piekļuvi darba tirgum, darba devējs, konsultējoties ar darbiniekiem, var pielāgot uzņēmuma personāla politiku, noslēgt koplīgumu, izstrādāt uzņēmuma darba noteikumus vai citus iekšējos noteikumus. Tāpat var piedāvāt elastīgu darba laiku, vienlaikus nodrošinot darbu izpildi laikā un kvalitātē un ļaujot darbiniekiem plānot ikdienas dzīvi - būt klāt svarīgos ģimenes pasākumos. Atbilstoši uzņēmuma darba specifikai un darbinieka izvēlei darba devējs var ieviest arī attālināta darba iespējas. Izmantojot uzņēmuma personālpolitiku, var iedrošināt vīriešus - tēvus izmantot paternitātes vai bērna kopšanas atvaļinājumu. Uzņēmumi savu darbinieku atbalstam var piedāvāt arī papildu brīvdienas, nodrošināt finansiālu atbalstu, piemēram, bērna piedzimšanas gadījumā, izveidot darbavietā bērniem draudzīgas telpas, rīkot kopīgus pasākumus ģimenēm u.c.

Vebināra dalībnieki norādīja, ka valsts līmenī būtu jāveic izmaiņas saistībā ar pagarinātajām dienas grupām un papildinodarbībām, kas ļautu bērniem ilgāk uzturēties skolā, kamēr vecāki ir darbā. Dalībnieki arī norādīja, ka palīdzētu lielāki pabalsti un apmaksātas papildu brīvdienas.

Ar labo praksi par par atbalsta pasākumiem darbiniekiem ar bērniem vebinārā dalījās ERGO Insurance SE Latvijas filiāles personāla attīstības projektu vadītāja Agnese Luka-Indāne un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Apsaimniekošanas un ēku uzturēšanas nodaļas vadītāja Laila Skrodele.

Uzņēmumā ERGO Insurance SE Latvijā strādā 276 darbinieki, no kuriem vairāk nekā 200 darbiniekiem ir bērni vecumā līdz 12 gadiem. Uzņēmums ir ieviesis pasākumu, aktivitāšu un labumu kopumu, lai uzlabotu darbinieku un viņu ģimenes locekļu labsajūtu un apmierinātību, kā arī paaugstinātu darbinieku iesaisti. Darbiniekiem ir pieejams elastīgs darba laiks, piemēram, strādāt 8 stundas laika posmā no septiņiem rītā līdz septiņiem vakarā un strādāt 2 dienas attālināti. Tāpat ERGO Insurance SE ir 5 papildu apmaksātas brīvdienas, uzņēmums sniedz bērna piedzimšanas pabalstu un dāvanas svētkos. ERGO arī ik gadu rīko ģimenes dienas pasākumu - 2021. gadā īstenojot iniciatīvu - “Lai top ERGO putnu mājas”, par kuru uzņēmums saņēma LDDK Līdzsvara balvas 2021 atzinību. Pasākuma ietvaros ģimenes ar bērniem izveidoja 130 putnu būrīšu komplektus, tādējādi sekmējot kopības sajūtu un veicinot videi draudzīgas aktivitātes.

Savukārt Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ir izveidota atsevišķa struktūrvienība bērnu rotaļu istaba “Namiņš”. Ar personāla konkursa palīdzību ir sameklētas audzinātājas ar atbilstošu izglītību un prasībām amata specifikai. Telpa iekārtota ar mēbelēm un dizainu, kas saistoša bērniem. Istaba papildināta ar dažnedažādām spēlēm un izglītojošām aktivitātēm. Kopumā bērnu rotaļas istabu Namiņš apmeklē vidēji 15 bērni mēnesī (viens bērns vairākas reizes mēnesī) jeb gada laikā kopumā aptuveni - 196 bērni. RSU par šo iniciatīvu saņēma LDDK Līdzsvara balvu 2021 par atbalsta pasākumu darbiniekiem ar bērniem.

 Papildu informācija:

Vebināri papildina e-apmācību programmu “Darba un privātās dzīves līdzsvars uzņēmumā vai organizācijā”. Apmācību programmu veidojusi Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), balstoties uz starptautisko un Latvijas pieredzi un praksi darba un privātās dzīves līdzsvara jautājumos.

E-apmācību programma sniedz praktisku informāciju ar galvenajiem jēdzieniem un faktiem, labajiem piemēriem Latvijā un pasaulē, tiesību aktiem, kas skar noteiktus darba un privātās dzīves līdzsvara aspektus. Programma iekļauj konkrētus risinājumus labākam darba un privātās dzīves līdzsvaram.

Apmācību programmas pasniedzēji:

Inese Stepiņa, Dr.sc.pol.

LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte – strādā LDDK kopš 2007.gada. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) zinātniskā redaktore un līdzautore.  Izstrādājusi e-apmācību programmu “Apmācību programma darba devējiem: darba un privātās dzīves līdzsvars uzņēmumā vai organizācijā”. Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzēja, no 2011.līdz 2019.gadam biznesa augstskolas “Turība” viesdocente. Specializācija: salīdzināmā politika, ES politika un tiesības.

Pēteris Leiškalns, Mag. iur., Mag. oec.

LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts – strādā LDDK kopš 2011.gada. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) līdzautors. Sabiedriski aktīvs Jūrmalas daudzbērnu ģimeņu biedrībā un Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībā. No 2002. līdz 2009. gadam bijis Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs. Specializācija: sociālie jautājumi, sociālā drošība un tiesības.