Jaunumi

LDDK darba un privātās dzīves līdzsvara vebinārā runās par atbalsta pasākumiem darbiniekiem ar bērniem

11. Novembris, 2021

12. novembrī norisināsies ceturtais Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotais apmācību vebinārs darba devējiem par darba un privātās dzīves līdzsvaru  - “Atbalsta pasākumi darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam”.

Vebināros darba devējiem ir iespēja iepazīties ar konkrētu Latvijas uzņēmumu pieredzi un ieviestajiem pasākumiem, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī uzzināt par darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi darbavietā mūsdienās, izskatīt dažādus praktiskos risinājumus elastīgam darba režīmam, garīgai un fiziskai veselībai un labbūtībai darbavietā, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū un dažādu darbinieku grupu atbalstam: darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, darbiniekiem – aprūpētājiem, vecāka gada gājuma darbiniekiem, darbiniekiem ar invaliditāti.

Trešajā nodarbībā, kas norisinājās 5. novembrī, apmācību lektori stāstīja par uzņēmuma līmeņa noteikumiem un koplīgumiem darba un privātās dzīves līdzsvara sekmēšanai. Piemēram, kā dialoga ceļā starp darbiniekiem un darba devējiem pielāgot uzņēmuma personāla politiku un noskaidrot dažādu darbinieku grupu vajadzības. Uzņēmuma līmeņa koplīgumos vai darba noteikumos puses var vienoties par elastīgām darba formām, atbalsta pasākumiem vecākiem un aprūpētājiem - bērnu pieskatīšanas iespējām, papildu atvaļinājuma dienām, finansējumu aprūpes izmaksu segšanai u.c., kā arī darba devējs ar darbiniekiem var vienoties par veselības veicināšanas pasākumiem, kas vienlaikus palīdz novērst izdegšanu un negatīvu ietekmi uz darbinieku labbūtību.

Vebināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar uzņēmuma AS Latvijas Finieris labo praksi, kas darba un privātās dzīves līdzsvara jautājumu risina, izmantojot uzņēmuma koplīgumu. AS Latvijas Finieris saviem darbiniekiem nodrošina elastīgu darba laiku, attālinātu darbu, iemaksas pensiju un drošības fondos, prēmijas, aktivitātes ģimenēm, noteiktu minimālo algu akciju sabiedrībā un citus labumus, kas saistīti ar veselību un atbalstošiem pasākumiem darbiniekiem ar bērniem. Uzņēmuma arodorganizācijas priekšsēdētāja Kristīne Rapa vebinārā pauda, ja ir atbilstošas iestrādes likumdošanā, tad koplīgums ir labs instruments, kā vienoties par būtiskiem risinājumiem krīzes situācijās un ir kā papildu drošības garants.

Nākamajā nodarbība, kas notiks 12. novembrī, ar savu praksi dalīsies VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” un SIA Liepājas RAS.

Nodarbības vada:

Dr.sc.pol. Inese Stepiņa, LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) zinātniskā redaktore un līdzautore. Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzēja, no 2011.līdz 2019.gadam biznesa augstskolas “Turība” viesdocente. Specializācija: salīdzināmā politika, ES politika un tiesības.

Mag. iur., Mag. oec. Pēteris Leiškalns, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) līdzautors. Sabiedriski aktīvs Jūrmalas daudzbērnu ģimeņu biedrībā un Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībā. No 2002. līdz 2009. gadam bijis Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs. Specializācija: sociālie jautājumi, sociālā drošība un tiesības.

Mācības finansē Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A līdzekļi.