Notikums

Vebināru cikls: Darba un privātās dzīves līdzsvars darbavietā 2.0

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina atkārtoti darba devējus pieteikties apmācību vebināru ciklam "Darba un privātās dzīves līdzsvars darbavietā 2.0".

Ņemot vērā lielo darba devēju interesi par vairākām apmācībās iekļautajām tēmām, LDDK izsludina 5 papildu vebinārus no šī gada 28. janvāra līdz 25. februārim:

28.01. Atbalsta pasākumi darbiniekiem garīgai un fiziskai veselībai un labbūtība darbavietā

08.02. Atbalsta pasākumi sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū

11.02. Atbalsta pasākumi darbiniekiem elastīgam darba režīmam

18.02. Atbalsta pasākumi darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam

25.02. Atbalsta pasākumi darbiniekiem – aprūpētājiem

Aicinām piedalīties jebkuras jomas organizāciju un uzņēmumu pārstāvjus – gan privātajā, gan publiskajā sektorā strādājošos, jo darba un privātās dzīves līdzsvars ir nozīmīgs priekšnoteikums veiksmīgai darbībai ikvienā darbavietā.

Apmācību mērķis ir veicināt labbūtību (angļu val. well-being) jeb labjūtību darbavietās, proti, cilvēka veselības, laimes un labklājības pieredzi. Labbūtība darbavietā attiecas uz visiem darba dzīves aspektiem: sākot no fiziskās vides kvalitātes un drošības līdz darba ņēmēju domām par savu darbu, darba vidi, atmosfēru darbā un darba organizāciju. Tā ir spēja īstenot savas intereses, vērtības un dzīves mērķus, lai gūtu jēgu, laimi un pilnveidošanos profesionālajā jomā.

Darbinieku labbūtība ir galvenais faktors, kas nosaka organizācijas ilgtermiņa efektivitāti un tai ir tieša saikne ar produktivitāti un darbaspēka vispārējo veselību un labbūtību. Atbalstoši pasākumi darbinieku labbūtībai un uzlabots darba un pirvātās dzīves līdzsvars sekmē uzņēmuma vai organizācijas darbību, konkurētspēju un produktivitāti, kā arī palielina darba devēja iespējas noturēt esošos darbiniekus, piesaistīt motivētus un lojālus darbiniekus un iekļaut darba tirgū plašakas sabiedrības grupas.

Piedaloties apmācību vebināros, dalībnieki varēs labāk izprast darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi uzņēmuma darbībā, varēs spēt atpazīt darba un privātās dzīves līdzsvara trūkumu darbavietā atsevišķām darbinieku kategorijām, kā arī piedāvāt risinājumus.

Dalībnieki varēs iepazīties ar jauniem Latvijas uzņēmumu pieredzes stāstiem un labās prakses piemēriem par darbavietā ieviestajiem pasākumiem, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Pirmajā vebināru ciklā, ko LDDK uzsāka 2021.gada 22.oktobrī un ko veido 10 nodarbības, secinājām, ka uzņēmumiem, kas vēlas atbalstīt savus darbiniekus:

  • vispirms ir jānodrošina atgriezeniskā saite, jārunā par tēmām, kas saistītas ar labbūtību un jānoskaidro dažādo darbinieku grupu vajadzības un vēlmes.
  • Lai veicinātu cilvēku vienlīdzīgāku piekļuvi darba tirgum, nepieciešama samērīgāka apmaksāta darba un bezalgas aprūpes darba sadale starp vīriešiem un sievietēm, kā arī pieejami un cenas ziņā pieņemami bērnu vai citu tuvinieku aprūpes un ilgtermiņa aprūpes pakalpojumi.
  • Tāpat nepieciešama vienkārša piekļuve vienotai un strukturētai informācijai, kur vērsties pēc atbalsta tiem darbiniekiem, kuri nonāk aprūpētāja lomā.
  • Savukārt elastīga darba formas uzņēmumā palīdz saglabāt šos darbiniekus - vecākus vai aprūpētājus, kuri bieži vien vēlas izmantot attālināta darba iespējas un elastīgu vai nepilnu darbalaiku, lai nebūtu pilnībā jāpamet darba tirgus.
  • Darba devēji norāda, ka būtiskākie ieguvumi elastīga dabralaika organizācijai uzņēmumā ir zemāks stresa līmenis, resursu ietaupījums un darbinieku lojalitāte.

Pieteikties vebināriem iespējams līdz 26. janvārim, aizpildot anketu vietnē: https://ej.uz/lddkvebinari

Pirms dalības 28. janvāra vebinārā aicinām dalībniekus iepazīties ar LDDK e-apmācību programmas darba devējiem “Darba un privātās dzīves līdzsvars uzņēmumā” sadaļu “Atbalsta pasākumi darbiniekiem garīgai un fiziskai veselībai un labbūtība darbavietā”. Saite uz e-apmācību programmas vidi: https://ej.uz/lddkeapmacibas

Vebināri papildina e-apmācību programmu “Darba un privātās dzīves līdzsvars uzņēmumā vai organizācijā”. Apmācību programmu veidojusi Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), balstoties uz starptautisko un Latvijas pieredzi un praksi darba un privātās dzīves līdzsvara jautājumos.

E-apmācību programma sniedz praktisku informāciju ar galvenajiem jēdzieniem un faktiem, labajiem piemēriem Latvijā un pasaulē, tiesību aktiem, kas skar noteiktus darba un privātās dzīves līdzsvara aspektus. Programma iekļauj konkrētus risinājumus labākam darba un privātās dzīves līdzsvaram.

Apmācību programmas pasniedzēji:

Inese Stepiņa, Dr.sc.pol.

LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte – strādā LDDK kopš 2007.gada. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) zinātniskā redaktore un līdzautore.  Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzēja, no 2011.līdz 2019.gadam biznesa augstskolas “Turība” viesdocente. Specializācija: salīdzināmā politika, ES politika un tiesības.

Pēteris Leiškalns, Mag. iur., Mag. oec.

LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts – strādā LDDK kopš 2011.gada. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) līdzautors. Sabiedriski aktīvs Jūrmalas daudzbērnu ģimeņu biedrībā un Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībā. No 2002. līdz 2009. gadam bijis Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs. Specializācija: sociālie jautājumi, sociālā drošība un tiesības.

Mācības finansētas no Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A līdzekļiem.

Datums un laiks
28. Janvāris, 2022
15:00-17:00