Jaunumi

Latvijas Darba devēju konfederācija pasniedz “Līdzsvara balvu 2021”

4. Februāris, 2022

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) apbalvojusi tos darba devējus, kas 2021. gadā īpašu uzmanību veltījuši savu darbinieku darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanai. Balvas saņēmuši Rīgas Stradiņa universitāte, SIA "Tet", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", AS "Latvijas Finieris", SIA "Liepājas RAS" un biedrība "LiveIntegro"

Darbinieku labbūtība ir galvenais faktors, kas nosaka organizācijas ilgtermiņa efektivitāti un tai ir tieša saikne ar produktivitāti un darbaspēka vispārējo veselību un labbūtību. Atbalstoši pasākumi darbinieku labbūtībai un uzlabots darba un privātās dzīves līdzsvars sekmē uzņēmuma vai organizācijas darbību, konkurētspēju un produktivitāti, kā arī palielina darba devēja iespējas noturēt esošos darbiniekus, piesaistīt motivētus un lojālus darbiniekus un iekļaut darba tirgū plašākas sabiedrības grupas.

LDDK “Līdzsvara balvai 2021” uzņēmēji pieteica savu labo praksi inovatīva un veiksmīga atbalsta sniegšanā saviem darbiniekiem ar mērķi līdzsvarot darba un privāto dzīvi. Balvu saņēmēji paziņoti 4.februārī apbalvošanas ceremonijā tiešsaistē. Balvas tika pasniegtas sešās kategorijās, bet kopumā uz godalgu pretendēja 38 uzņēmumi, iesniedzot 58 pieteikumus.

  • Kategorijā Atbalsta pasākums darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam” balva piešķirta gas Stradiņa universitātei par iniciatīvu "Bērnu rotaļu istaba "Namiņš”".

Rīgas Stradiņa universitātē ir izveidota atsevišķa struktūrvienība bērnu rotaļu istaba “Namiņš”. Ar personāla konkursa palīdzību ir sameklētas audzinātājas ar atbilstošu izglītību un prasībām amata specifikai. Telpa iekārtota ar mēbelēm un dizainu, kas saistoša bērniem. Istaba papildināta ar dažnedažādām spēlēm un izglītojošām aktivitātēm. Kopumā bērnu rotaļas istabu Namiņš apmeklē vidēji 15 bērni mēnesī (viens bērns vairākas reizes mēnesī) jeb gada laikā kopumā aptuveni - 196 bērni.

Atzinību saņēma AS "ERGO" par inicatīvu "Lai top ERGO putnu mājas!” un VAS ''Elektroniskie sakari'' par bērnistabas izveidi.

  • Nominācijā "Atbalsta pasākums darbiniekiem elastīgu darba režīmu īstenošanai” balvu saņēma SIA "Tet" par inicatīvu "Elastīga darba vide un darbs no ārvalstīm”. 

Izzinot kolēģu vēlmes un vajadzības, uzņēmums ieviesa un arī pēc pandēmijas saglabās elastīgu darba vidi, kurā darbiniekiem ir brīvas izvēles iespējas, no kuras vietas organizēt darbu, ja to ļauj darba pienākumi. Darbinieki var pielāgot darba laiku, tostarp, ar iespēju līdz 3 mēnešiem gadā strādāt no citas valsts, izveidojot jaunus sadarbības principus un aktualizējot biroja lomu. Izmantojot dizaina domāšanas metodes un iesaistot kolēģus, Tet ir ieviesis jaunu darba organizācijas modeli. Veiktas aptaujas, darbnīcas un citas aktivitātes un iesaistīti kolēģi darba vides veidošanā. Attālinātam darbam izstrādāti vienoti sadarbības principi. Birojs pielāgots jaunajām vajadzībām un joprojām ir satikšanās, iedvesmas, ideju apmaiņas vieta. Vienlaikus birojs ir regulārā darba vieta, ja mājās nav optimālu apstākļu darbam.

Atzinību saņēma AS "ERGO" par inicatīvu "Elastīgs darba organizācijas modelis” un Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde par inicatīvu "Tālāk ir tuvāk, mazāk ir vairāk!”.

  • Nominācijā "Atbalsta pasākums sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai” uzvaras laurus plūca VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" par "Dažādības, vienlīdzības un integrācijas nodrošināšanu slimnīcā”.

Slimnīcas kolektīvu veido darbinieki no dažādām paaudzēm, ar dažādiem dzimumzime, ar invaliditāti. Katrs prasa individuālu pieeju un tas veicina dažādu, vienlīdzīgu un integrētu iekšējo kultūru. Dažādības pārvaldība uzņēmumā ietver arī dzimumu vienlīdzību. Kopš 2019. gada slimnīcas vadības praksē ieviesta dažādības, vienlīdzības un integrācijas principus, tādējādi atbalstot daudzveidību un vienlīdzīgas tiesības personāla atlasē, izaugsmē un attīstībā. Dažādības pārvaldība, t.sk. vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana visiem darbiniekiem, veido ilgtspējīgu un iekļaujošu slimnīcas iekšējo kultūru. Tā ir vērsta uz darbinieku, nodrošina stabilitāti un pievienoto vērtību slimnīcas piedāvātajiem pakalpojumiem. Slimnīcas iekšējos dokumentos ir definēti vienlīdzības principi dzimumu ietvaros - vienādas iespējas uz izglītību, karjeras izaugsmi, attīstību, darba un privātās dzīves līdzsvaru. Noteikts darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām, kas balstīts profesionālajās kompetencēs. Komunikācijā un labbūtības aktivitātēs veiksmīgi ir iekļauti visi darbinieki, neatkarīgi no dzimuma un citām personīgām īpašībām. 

  • Nominācijā "Pasākums darbinieku garīgās un fiziskās veselības un labsajūtas veicināšanai” balvu saņēma AS "Latvijas Finieris" par inicatīvu "Esam līdzsvarā!” vislielākajā - 28 inicatīvu konkurencē. 

Uzņēmums atzīst, ka lielākais izaicinājums bija aptvert vairāk nekā 2000 “Latvijas Finiera” darbiniekus, kuri izmanto dažādus komunikācijas kanālus. Lielākai daļai darbinieku nav uzņēmuma e-pasti un pieeja intranetam. Iniciatīva “Esam Līdzsvarā” ietvēra vebinārus par fiziskās, garīgās, emocionālās labbūtības tēmām, vebinārus un informatīvos materiālus par COVID-19 ietekmi uz veselību, individuālās un kolektīvās drošības pasākumiem, vakcināciju, profesionālas fizioterapeites īpaši “Latvijas Finiera” darbiniekiem sagatavotas video instruktāžas vingrošanai mājas apstākļos, attālināts sporta izaicinājums vsiem darbiniekiem ne tikai Latvijā, bet arī uzņēmuma struktūrvienībās citās valstīs. Kopumā iniciatīvā aktīvi iesaistījās aptuveni 500 uzņēmuma darbinieki, vēl aptuveni 1000 sasniedza caur dažādiem informacijas kanāliem. Inicatīvas izmērāmie rādītāji ir zemais COVID-19 saslimstības līmenis un augstā vakcinācijas aptvere uzņēmumā, kā arī 2021.gada oktobrī koncernā veiktais darbinieku iesaistes pētījums, kas uzrāda vērā ņemamu iesaistes indeksa pieaugumu.

Atzinību šajā nominācijā saņēma  SIA "Tele2", AS "Sadales tīkls", SIA "Latvijas Mobilais Telefons", SIA "Vidzemes slimnīca", VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un SIA "TELMS".

  • Nominācijā "Pasākums gados vecāku darbinieku (55+) fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai, darba vides pielāgošanai” balvu saņēma SIA "Liepājas RAS" ar iniciatīvu "Dari, jo Tu vari!” 

Inicatīvas mērķis bija veicināt pieredzes bagātāko darbinieku fizisko un garīgo labsajūtu, pielāgot darba vides apstākļus un nosacījumus, lai darbinieks veiktu savu darbu profesionāli, kvalitatīvi un maksimāli labvēlīgi attiecībā pret sevi un savām spējām. Ikviena iniciatīvas aktivitāte īstenota atbilstoši darbinieku vajadzībām, noskaidrojot darbinieku viedokli individuālās darba izpildes pārrunās, aptaujās, ekspresaptaujās. Iniciatīvaietver visaptverošu pastāvīgu pasākumu kopumu un uzņēmuma pārvaldības filozofiju: darba vides pielāgošana, pieejamas, vajadzībās balstītas profesionālās kvalifikācijas un personības izaugsmes un atbalsta iespējas, atbalsts fizisko aktivitāšu un labsajūtas veicināšanai, darbinieku līdzdalība un vadības iesaiste. 

Atzinību šajā nominācijā saņēma AS "Gaso" un PSIA "Ventspils reiss". 

  • Nominācijā Pasākums darbinieku ar invaliditāti fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai, darba vides pielāgošanai” balvu saņēma biedrība "LiveIntegro".

Inicatīva “NEXT STEP” palīdzēs jauniešiem ar invaliditāti iekļauties sabiedrībā un atrast sev interesantu darbu. Jaunieši jau strādāja kā brīvprātīgie, nākamais solis dotu viņiem iespēju strādāt algotu darbu, realizēt vienlīdzīgu iespēju principu, attīstīt profesionālās prasmes, darbu komandā, atbildības uzņemšanos, veicināt pašapziņu un savu resursu apzināšanos. Darbā ar jauniešiem iesaistīti visi biedrības darbinieki un brīvprātīgie, ka arī pieaicināti speciālisti, kas konsultē un uzrauga jauniešu darbu. Paši jaunieši ātri un labi pilnveido savas profesionalās iemaņas, ka arī atalgojums motivē turpināt strādāt un attīstīties.

Pasākuma pirmajā daļā ar iedvesmas stāstiem par darba un privātās dzīves līdzsvaru un labbūtību uzņēmumos dalījās:

  • Doc. PhD. Agita Lūse: Sociālantropoloģe, RSU Komunikācijas studiju katedras docente, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece. Specializējusies medicīnas un psihiatrijas antropoloģijā (invaliditātes un rehabilitācijas sociālajos aspektos u.c.);
  • Baiba Baikovska: biedrības “Agape Latvija” nozares “Spēju kustība” vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras studente un vieslektore;
  • Evija van der Beek: Supervīzija, personības izaugsmes un biznesa attīstības profesionāls koučs, praktisko semināru par profesionālo stresu, izdegšanu un emocionālo inteliģenci vadīšana.

LDDK  “Līdzsvara balva 2021” apbalvošanas ceremonijas ierakstu var noskatīties:

Balvu finansē Eiropas Savienības programma “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A ietvaros.