Wellness sektora prasmju attīstība (WellTo)

LDDK ir sadarbības partneris Erasmus + projektā “Iesaistītās puses nākotnes Wellness sektora prasmju attīstībai” (WellTo)

LDDK ir sadarbības partneris Erasmus + projektā “Iesaistītās puses nākotnes Wellness sektora prasmju attīstībai” (WellTo), kuru īsteno Bulgārijas Institūts starptautisko organizāciju darbinieku izglītībai (ITPIO) no 2018. gada oktobra līdz 2020. gada septembrim.

Projekta mērķis: nodrošināt efektīvu sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un labsajūtas tūrisma (Wellness un SPA) uzņēmumiem, lai nodrošinātu vienotas kvalifikācijas ‘Wellness centra administrators’ plānošanu un īstenošanu skolā un darba vidē balstītās mācībās.

Projektā paredzēts:

 • Izstrādāt vienotu kvalifikācijas ‘Wellness centra administrators’ aprakstu un mācību programmu četrām valstīm – Bulgārijai, Slovēnijai, Slovākijai, Latvijai;
 • Izstrādāt ieteikumus mācību programmas īstenošanai darba vidē balstītu mācību formā;
 • Darba vidē balstītu mācību mediatoru apmācība;
 • Studentu starpvalstu mobilitātes īstenošana.

Projektu īsteno 14 partneri:

 1. Bulgārijas Institūts starptautisko organizāciju darbinieku izglītībai (ITPIO)- vadošais partneris;
 2. SIA Al Maks (Bulgārija);
 3. Bulgārijas Nacionālā profesionālās izglītības un apmācību aģentūra;
 4. Slovēnijas Profesionālās izglītības institūts;
 5. Bulgārijas profesionālā lauksaimniecības vidusskola “Kliment Timiryazev”;
 6. Slovēnijas Savinjska-Šaleška reģiona tirdzniecības un rūpniecības kamera (SSGZ);
 7. Slovēnijas skolu centrs Velenje;
 8. Valsts Izglītības satura centrs, Latvija;
 9. Latvijas Darba devēju konfederācija;
 10. Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums;
 11. Valsts profesionālās izglītības institūts, Slovākija;
 12. Slovākijas Viesnīcu un restorānu asociācija;
 13.  Ludovita Vintera viesnīcu akadēmija, Slovākija;
 14. Vācijas federālais profesionālās izglītības un apmācības institūts (BIBB).

Projekts ir turpinājums Erasmus+ projekta “Darba vidē balstītu apmācību jaunie modeļi (New WBL)” (2015-2018) iesāktajām aktivitātēm.

Sadarbības partneri

Bulgārijas Institūts starptautisko organizāciju darbinieku izglītībai (ITPIO)- vadošais partneris

SIA Al Maks (Bulgārija)

Bulgārijas Nacionālā profesionālās izglītības un apmācību aģentūra

Slovēnijas Profesionālās izglītības institūts

Bulgārijas profesionālā lauksaimniecības vidusskola Kliment Timiryazev"

Slovēnijas Savinjska-Šaleška reģiona tirdzniecības un rūpniecības kamera (SSGZ)

Slovēnijas skolu centrs Velenje

Valsts Izglītības satura centrs, Latvija

Latvijas Darba devēju konfederācija

Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Valsts profesionālās izglītības institūts, Slovākija

Slovākijas Viesnīcu un restorānu asociācija

Ludovita Vintera viesnīcu akadēmija, Slovākija

Vācijas federālais profesionālās izglītības un apmācības institūts (BIBB)

Projekta mājaslapa WellTo platforma