Notikums

Notiks wellness jomas mediatoru apmācības

Šī gada 25. - 29. martā norisināsies attālinātās mācības wellness jomas uzņēmumu pārstāvjiem darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

Mācību pirmajā dienā Latvijas Darba devēju konfederācija informēs par darba vidē balstītu mācību īstenošanu uzņēmumā, kā arī  prezentēs Erasmus+ projektā “WellTo” izstrādāto rokasgrāmatu audzēkņu starpvalstu mobilitāšu īstenošanai.

Mācību dalībniekiem būs iespēja saņemt WellTo mediatora sertifikātu bez papildu maksas, lai iesaistītos Eiropas Wellness tūrisma prasmju tīklā, kura ietvaros uzņēmēji varēs veidot kontaktus un sadarboties ar Bulgārijas, Slovākijas un Slovēnijas wellness tūrisma uzņēmumiem, kā arī piesaistīt praktikantus no šīm valstīm.

Pieslēgšanās saite mācībām tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Mācībās tiek nodrošināti materiāli, uzsākot mācības, nosūtot tos uz e-pastu.

Datums un laiks
25. Marts - 29. Marts, 2021
09:00-09:00