Jaunumi

Notikušas mediatoru apmācības wellness jomā

30. Marts, 2021

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Erasmus+ projekta "Iesaistītās puses nākotnes Wellness sektora prasmju attīstībai (WellTo)" ietvaros rīkoja darba vidē balstītu mācību mediatoru apmācības Wellness jomas uzņēmumu pārstāvjiem.

Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un labsajūtas tūrisma (Wellness un SPA) uzņēmumiem, lai nodrošinātu vienotas kvalifikācijas ‘Wellness centra administrators’ plānošanu un īstenošanu skolā un darba vidē balstītās mācībās.

Projekta ietvaros ir:

  • Izstrādāts vienots kvalifikācijas ‘Wellness centra administrators’ apraksts un mācību programma četrām valstīm – Bulgārijai, Slovēnijai, Slovākijai, Latvijai;
  • Izstrādāti ieteikumi mācību programmas īstenošanai darba vidē balstītu mācību formā;
  • Plānots īstenot studentu starpvalstu mobilitātes.

Apmācībās Latvijas Darba devēju konfederācija informēja par darba vidē balstītu mācību īstenošanu uzņēmumā, iepazīstināja ar labās prakses piemēriem profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbībā, kā arī  prezentēja Erasmus+ projektā “WellTo” izstrādāto rokasgrāmatu audzēkņu starpvalstu mobilitāšu īstenošanai.

Lai noskaidrotu, kā darba devēji vērtē projektā izstrādāto rokasgrāmtu un tās lietderīgumu darba vidē balstītu mācību īstenošanā uzņēmumā, dalībnieki sniedza savu vērtējumu par katru no grāmatā ietvertajām sadaļām.

Atbildot uz jautājumu, vai rokasgrāmtas saturs atbilst reālajām darba situācijām, lielākā daļa dalībnieku (80%) atbildēja "noteikti, jā" vai "drīzāk, jā". Līdzīgu vērtējumu apmācību dalībnieki pauda arī par rokasgrāmatas praktisko pielietojumu - 80% atbildēja 'piekrītu', 20% 'pilnībā piekrītu'.

Tāpat mācību dalībniekiem bija iespēja uzzināt par iesaistes iespējām Eiropas Wellness tūrisma prasmju tīklā, kura ietvaros uzņēmēji varēs veidot kontaktus un sadarboties ar Bulgārijas, Slovākijas un Slovēnijas wellness tūrisma uzņēmumiem, kā arī piesaistīt praktikantus no šīm valstīm.