Jaunumi

Projekts “WellTo” noslēdzas ar apmācībām par vienoto mācību programmu, studentu mobilitātēm un noslēguma konferenci

28. Jūnijs, 2021

Projekts “WellTo” ir noslēdzies ar pēdējām aktivitātēm, tostarp apmācībām par vienoto mācību programmu, studentu mobilitātēm un noslēguma konferenci. Tā kā COVID-19 pandēmijas dēļ radās grūtības realizēt projektā sākotnēji paredzētās aktivitātes, projekts tika pagarināts par 9 mēnešiem (projekta ilgums: 2018. gada oktobris - 2021. gada jūnijs). Šo laiku partneri izmantoja, lai izstrādātu jaunu studentu mobilitāšu modeli, kas apvieno tiešsaistes un klātienes aktivitātes, kā arī vadītu apmācības par Wellness centra administratora mācību programmu skolotājiem un darba devēju pārstāvjiem. 29. jūnijā notika noslēguma konference, kurā partneri prezentēja projekta rezultātus.

Apmācības par vienoto Wellness centra administratora mācību programmu

Partnervalstis jūnijā organizēja divu dienu apmācības par vienoto mācību programmu, lai nodrošinātu tās veiksmīgu ieviešanu. Apmācības notika saskaņā ar apstiprināto dienas kārtību tiešsaistē vai klātienē un tajās piedalījās pārstāvji no tūrisma profesionālās izglītības skolām un tūrisma uzņēmumiem. Dalībnieki uzzināja par kopīgo Wellness centra administratora izglītības programmu un to, kā tika izstrādāta nacionālā mācību programma, kā arī iepazinās ar atsevišķiem moduļiem - to mērķiem, saturu, resursu prasībām, utt. Otrā diena tika veltīta, lai iepazītos ar Wellness centra administratora kvalifikācijas ieviešanai nepieciešamo dokumentāciju, kas nodrošina priekšnoteikumus vienotas kvalifikācijas īstenošanai partnervalstīs.

Bulgārija:

Apmācības notika 2021. gada 17. un 18. jūnijā Gabrovo, Bulgārijā. Dalībnieki novērtēja pasākumu kā ļoti labu visos kvalitātes aspektos, un ļoti pozitīvi vērtēja izstrādāto mācību programmu.

Latvija:

Apmācības Latvijā tika organizētas 10. un 11. jūnijā, tās notika tiešsaistē, platformā zoom.  Abās dienās piedalījās 21 dalībnieks: 10 profesionālo izglītības iestāžu pedagogi un 11 Wellness nozares uzņēmumu pārstāvji no dažādām Latvijas vietām.

Slovākija:

2021. gada 15. un 16. jūnijā Pještjani viesnīcā Máj notika apmācība mērķa grupām. Dalībnieki bija 14 tūrisma jomas skolotāji un 14 darba devēju pārstāvji no Wellness un tūrisma jomas.

Slovēnija:

Apmācības par vienoto Wellness centara administratora mācību programmas sekmīgu ieviešanu Slovēnijā notika 2021. gada 21. un 23. jūnijā. Apmācības tika veiktas tiešsaistē.

Studentu mobilitātes

Tā kā ceļošana pandēmijas dēļ ir ierobežota, mobilitātes notika jaunā formā - virtuāli. Mobilitāšu ievaros notika klātienes nodarbības vietējo skolu audzēkņiem un virtuāli tajās piedalījās arī partnervalstu skolu audzēkņi. Latvijas un Bulgārijas partneru skolas īstenoja nacionālo mobilitāti uz vietas, un Slovākijas un Slovēnijas skolēni piedalījās šajās mobilitātēs tiešsaistē. Slovākijas un Slovēnijas partneru skolas saviem audzēkņiem arī organizēja seminārus, kuros ar savu pieredzi dalījās biznesa pārstāvji. Mobilitātes tika organizētas 2021. gada maijā un jūnijā.

Projekta noslēguma konference

“WellTo” projekta noslēguma konference notika 29. jūnijā viesnīcā Anel, Sofijā, Bulgārijā. Partneri no ārvalstīm pievienojās konferencei tiešsaistē, jo pandēmijas dēļ ceļošana joprojām ir ierobežota. Noslēguma konferencē tika prezentēti projekta rezultāti un tajā piedalījās profesionālo izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņi, biznesa partneri, valsts iestāžu pārstāvji, sociālie partneri un projekta partneri.

Neskatoties uz to, ka “WellTo” projekts ir noslēdzies, arī turpmāk projekta rezultāti tiks izmantoti Wellness tūrisma nozarē. Lai iegūtu vairāk informāciju, apmeklējiet projekta “WellTo” mājaslapu https://www.wellto.eu