Jaunumi

WellTo projekta izpētes posma galvenie secinājumi

20. Janvāris, 2019

WellTo projektā plānotais pētījums noslēdzās ar starptautisku fokusgrupas tikšanos, kas notika Sofijā, Bulgārijā, 2019. gada 16. janvārī. Bez projekta partneru pārstāvjiem sanāksmē piedalījās arī Wellness uzņēmumu pārstāvji un vadītāji, kā arī izglītības iestāžu pārstāvji, kas saistīti ar tūrisma jomu. Sanāksmes mērķis bija palīdzēt izveidot vienotu SPA administratora profesijas standartu. Ņemot vērā to, ka SPA administrators ir jauna kvalifikācija projekta partnervalstīs, bija nepieciešams apkopot informāciju, lai izveidotu profesionālo profilu. Tādējādi katrā partnervalstī tika veikta Wellness jomas profesionāļu anketēšana.

Anketas bija paredzētas:

 • SPA un Wellness centru administratoriem
 • speciālistiem, kas sniedz dažādus Wellness tūrisma pakalpojumus.
 1. Pasākuma pirmajā daļā visu partnervalstu pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar sava pētījuma rezultātiem. Iegūtie aptaujas rezultāti tika apkopoti un atspoguļoti katras valsts nacionālajos Wellness centra administratora profesijas standarta ziņojumos. Sanāksmes otrā daļa bija paredzēta diskusijām grupās, kas ietvēra šādus jautājumus:
 • Wellness tūrisma industrijas prasības attiecībā uz Wellness centra administratora kvalifikāciju
 • Darba devēju vēlmes attiecībā uz Wellness centra administratora veicamajiem uzdevumiem
 • Dalībvalstīs esošās līdzīgās profesijas Wellness centra administratora profesijai
 • Atbilstošākā pieeja vienotai Wellness centra administratora kvalifikācijas mācību programmas izstrādei

Balstoties uz nacionālajiem SPA administratora profesijas standarta ziņojumiem un starptautiskās fokusgrupas secinājumiem, tika izstrādāts starptautiskais Wellness centra administratora profesijas standarta ziņojums.

Latvijas nacionālā ziņojuma galvenie secinājumi ir šādi:

 • Wellness centra administrators bieži vien ir pirmais cilvēks, kurš kontaktējas ar klientu, tāpēc ir atbildīgs par laba pirmā iespaida radīšanu, kas var ietekmēt uzņēmuma panākumus.
 • Veiksmīgai Wellness centra administratora karjerai nepieciešamas labas uzņēmējdarbības un administratīvās prasmes, kas apvienotas ar pārdošanas, klientu apkalpošanas un vadības prasmēm, kā arī spēju strādāt vidē, kas strauji attīstās.
 • Wellness centra administratoram nepieciešamas zināšanas par wellness pakalpojumiem un produktiem, tiesību aktiem, darba drošību un veselību, higiēnas noteikumiem, kā arī prasmes komunicēt svešvalodās, izmantot informācijas tehnoloģijas un strādāt ar datubāzēm.

Galvenie uzdevumi un pienākumi, kas noteikti starptautiskajā Wellness centra administratora profesijas standarta ziņojumā, ir šādi:

 1. Komunikācija ar viesi (viesu un klientu konsultēšana par wellness jautājumiem), plānošana,
  rezervēšana.
 2. Individuālu programmu sastādīšana klientiem.
 3. Centra vispārējā darbība (kontrole, ziņošana, budžeta veidošana).
 4. Centra darba organizēšana, koordinācija un uzraudzība.
 5. Pakalpojumu kvalitātes un centra relaksējošas vides nodrošināšana.
 6. Mārketings un pārdošana.
 7. Mācību prakses un citu darba vidē balstītu mācību formu uzraudzība un koordinācija.

Starptautiskajā Wellness centra administratora profesijas standartā identificētie uzdevumi un to attiecīgās prasmes, zināšanas un kompetences kalpos par pamatu kvalifikācijas profila izstrādei, kas iezīmēs nākamā projekta posma sākumu - vienotu Wellness centra administratora kvalifikācijas izstrādi.

Projekts WellTo (projekta Nr .: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu.