Jaunumi

Erasmus+ projekts “Iesaistītās puses nākotnes Wellness sektora prasmju attīstībai” (WellTo)

20. Decembris, 2018

Tūrisms un īpaši labsajūtas tūrisms (wellness tourism) var veicināt nodarbinātību, ekonomisko izaugsmi un attīstību lauku, perifērās vai mazāk attīstītajās teritorijās. Tomēr,
lai nodrošinātu tūrisma pakalpojumu un produktu konkurētspēju plašajā tūrisma produktu klāstā Eiropas tirgū, ir jādomā par jauniem un kvalitatīviem piedāvājumiem. Projektā WellTo ir apvienojušies partneri no Bulgārijas, Latvijas, Slovākijas un Slovēnijas - valstīm, kas atbalsta tūrisma attīstību, un kuru ilgtermiņa stratēģijās ir iekļauts arī labsajūtas tūrisms. Neraugoties uz šo faktu, valstu profesionālās izglītības sistēmās pietrūkst elastīguma, piedāvājot jaunas kvalifikācijas tūrisma jomā.

Viesnīcu vadītāji un citi labsajūtas pakalpojumu sniedzēji ir izrādījuši interesi par jaunu kvalifikāciju, kuras ieguvēji spētu nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu un darbu ar klientiem. Šiem speciālistiem būtu gan vienlīdz labi jāpārzina SPA un labsajūtas centru (wellness centre) piedāvātās procedūras un pakalpojumi, gan jāpiemīt labām komunikācijas prasmēm, konsultējot klientus pakalpojumu izvēlē. Darba pienākumi ietvertu arī SPA un labsajūtas centra ikdienas darba vadīšanu, kam, savukārt, nepieciešamas ļoti labas organizatoriskās prasmes.

WellTo projektā ir apvienojušies 13 partneri no 5 valstīm ar mērķi izveidot jaunu vienotu kvalifikāciju tūrisma nozarē - SPA administrators. Šī procesa kvalitāti nodrošinās projekta partneris no Vācijas - Federālais profesionālās izglītības institūts (BIBB). Vienotas kvalifikācijas un programmas izstrāde, kurā piedalīsies valsts pārvaldes un darba devēju institūcijas, profesionālās izglītības iestādes un labsajūtas pakalpojumu sniedzēji, būs balstīta uz labsajūtas tūrisma nozares vajadzībām projekta valstīs.
Projekts ilgs 2 gadus un tā īstenošanas laikā tiks organizētas arī profesionālās izglītības audzēkņu mobilitātes, tādējādi nodrošinot programmas aprobāciju un veicinot jauniešu iesaistīšanos darba vidē balstītās mācībās. Kā vēl viens ļoti nozīmīgs projekta rezultāts būs Eiropas Labsajūtas Tūrisma prasmju tīkla izveide, kas apvienos labsajūtas tūrisma nozares kvalifikāciju izstrādē iesaistītās organizācijas.

Projekts WellTo (projekta Nr .: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu.