Sadarbības stiprināšana starp institūcijām, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbu Baltijas valstīs

No 2022. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. augustam Latvijas Darba devēju konfederācija kopā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), Latvijas Nacionālo kultūras centru (LNKC), Estonian Qualifications Authority (KUTSEKODA) un Qualifications and vocational education and training development centre (KPMPC) īsteno Erasmus+ programmas maza mēroga partnerības projektu profesionālās izglītības sektorā "Sadarbības stiprināšana starp institūcijām, kas […]

No 2022. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. augustam Latvijas Darba devēju konfederācija kopā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), Latvijas Nacionālo kultūras centru (LNKC), Estonian Qualifications Authority (KUTSEKODA) un Qualifications and vocational education and training development centre (KPMPC) īsteno Erasmus+ programmas maza mēroga partnerības projektu profesionālās izglītības sektorā "Sadarbības stiprināšana starp institūcijām, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbu Baltijas valstīs" (Strengthening cooperation between the institutions coordinating the work of sectoral expert councils in the Baltic states (SECBaltics)) (Projekta Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300).

Projekta mērķis ir veidot partnerību, sekmēt sadarbību un labās prakses apmaiņu starp institūcijām, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbu Baltijas valstīs, kā arī ar citām iesaistītajām pusēm, kas veicina profesionālās izglītības attīstību Baltijas valstīs.

Projektā plānotas šādas aktivitātes:

  1. mācību vizītes uz Igauniju, Lietuvu un Latviju, lai uzzinātu kā tiek organizēts NEP darbs katrā no Baltijas valstīm;
  2. virtuālā mobilitāte un pieredzes apmaiņa starp NEP Baltijas valstīs, organizējot kopīgas sanāksmes, kurās plānot projekta aktivitātes un seminārus, un apmainīties ar pieredzi un labo praksi.

Rezultātā plānots likt pamatus ilgtermiņa partnerībai starptautiskā līmenī, kā arī veicināt sadarbību starp trim NEP koordinējošām institūcijām Latvijā, nacionālā līmenī. Projekts dos iespēju atrast labās prakses piemērus, stiprināt sadarbību un izstrādāt vienotu pieeju NEP funkciju īstenošanai gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī.

*Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Kontaktinformācija

Anete Jekuma
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (tūrisms un skaistumkopšana,...